1. Dziś – czternasta niedziela w ciągu roku. Przyszliśmy na Mszę świętą, by opowiedzieć się za Chrystusem i oddać chwałę Bogu. Miło nam, że wśród zgromadzonych są wierni z różnych stron Polski (a nawet z zagranicy) spędzający wśród nas urlopy i wakacje. Serdecznie pozdrawiamy i witamy Was mili goście. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i zapraszamy do spotkania z Panem Jezusem również w dni powszednie.

1. Dziś – trzynasta niedziela w ciągu roku. Udającym się na wakacje i urlopy przypominamy, że w czasie wolnym nikomu nie wolno zapomnieć o Panu Bogu, a wręcz przeciwnie, trzeba poświęcić Mu więcej czasu, by wynagrodzić Mu za zaniedbania, których dopuściliśmy się w ciągu roku

1. Dziś – dwunasta niedziela w ciągu roku. W Ewangelii słyszeliśmy o tym, że tłumy, które obserwowały działalność Pana Jezusa, zastanawiały się nad tym, kim On jest. I nam też nie wolno przejść obojętnie obok Jego osoby.

1. Dziś – jedenasta niedziela w ciągu roku, która w liturgii słowa przybliżyła nam tajemnice królestwa Bożego. Zostaliśmy do niego włączeni przez sakrament chrztu, a dzisiaj naszym zadaniem jest troska o rozwój tego królestwa w nas i wokół nas. Dzisiaj też przeżywamy XVI rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Sosnowcu. Z tej racji zapraszamy wszystkich na Plac Papieski, wyjście wspólne z parafii o godz. 14.30. W tym roku jest to także diecezjalny marsz w obronie życia.

1. Dziś dziesiąta niedziela w ciągu roku, a zarazem Dzień Dziękczynienia za opiekę Bożą nad naszą Ojczyzną, przy wyjściu z kościoła zbierana jest do puszki ofiara na budowę Centrum Opatrzności Bożej. Dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca wystawienie i adoracja Najśw. Sakramentu będzie po Mszy św. o godz. 12.30 do godz. 16.00.

1. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym życiu. Dzisiaj też modlimy się szczególnie za mężczyzn, którzy odbywają doroczną pielgrzymkę do M.B. Piekarskiej.

1. Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zebrani na celebrowaniu Eucharystii wspominamy dar Ducha Świętego udzielony Apostołom, początki Kościoła i jego misję względem wszystkich języków, ludów i narodów.