1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia. W czasie Triduum Paschalnego można codziennie uzyskać odpust zupełny, biorąc udział w liturgii.

1. Dziś – piąta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą czarną, od zwyczaju zasłaniania krzyży od dziś aż do Wielkiego Piątku włącznie na znak naszego smutku z powodu śmierci Zbawiciela. Dzisiaj rozpoczęliśmy rekolekcje parafialne, które głosi ks. dr Mariusz Trąba. Plan rekolekcji podany jest na tablicy ogłoszeń. Spowiedź św. będzie w środę rano od godz. 7.30 i popołudniu od godz. 16.30.

1. Dziś – czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą radości, od pierwszych słów antyfony mszalnej na wejście: „Raduj się, Jerozolimo”. Powodem tej radości wyrażonej we wspomnianych wyżej słowach jest zbawienie w Chrystusie. Uczyńmy wszystko aby z niego w pełni skorzystać.

1. Dziś – trzecia niedziela Wielkiego Postu. Liturgia słowa przypomniała nam dekalog oraz prawdę o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W misterium paschalne Chrystusa włącza nas sakrament chrztu św., który zobowiązuje nas do zachowywania przykazań Bożych. Dzisiaj też 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, a po zakończeniu Mszy Świętej postarajmy się, by był to dzień pełen radości i miłości.

1. Dzisiaj obchodzimy drugą niedzielę Wielkiego Postu. Podziwiając wiarę Abrahama i myśląc o chwale Chrystusa, której przedsmak widzieli Apostołowie na górze Tabor, modlimy się dziś za misje i misjonarzy posłanych do narodów i wspieramy ich ofiarami składanymi do puszki przy wyjściu z kościoła.

1. Dziś – pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny.

1. Dziś – szósta niedziela w ciągu roku i rozpoczęcie 48. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. W odpowiedzi na apel Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości zachęcamy do podejmowania dobrowolnej abstynencji od alkoholu na okres Wielkiego Postu albo na dłuższy czas, dla ratowania ludzi uzależnionych od alkoholu.