1. Dziś przypada 28. niedziela w ciągu roku, która jest zarazem XIV Dniem Papieskim obchodzonym w naszej ojczyźnie. Dni Papieskie są obchodzone w Polsce od 2001 roku jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. W ramach obchodów Dnia Papieskiego odbywa się również zbiórka funduszy na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca października, która jest zarazem 27. niedzielą w ciągu roku. Liturgia tej niedzieli przypomina nam, że mamy się troszczyć o Chrystusowy Kościół, o jego rozwój, o wzrost wiary, nadziei i miłości w każdym z nas.

1. Przeżywamy dziś 26. Niedzielę Zwykłą.

2. W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, we wtorek wspomnienie św. Hieronima, w środę św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w czwartek św. Aniołów Stróżów, a w sobotę św. Franciszka.

1. Przeżywamy dziś 25. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem w naszej ojczyźnie obchodzona jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet. Podejmijmy także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.

1. Dzisiaj obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna.

1. Dziś 23. niedziela zwykła. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad.

1. Dziś 22. niedziela w ciągu roku i jest to zarazem ostatnia niedziela wakacji. Liturgia dzisiejsza zwraca naszą uwagę na oddanie się Bogu także poprzez poświęcenie Mu tego wszystkiego, czym zajmujemy się na co dzień. Dzisiaj o godz. 11.00 z racji przypadających we wtorek imienin naszego ks. Proboszcza będzie odprawiona Msza św. w jego intencji, obejmijmy go naszymi modlitwami.