1. Dziś – trzecia niedziela Wielkiego Postu. Liturgia słowa przypomniała nam dekalog oraz prawdę o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W misterium paschalne Chrystusa włącza nas sakrament chrztu św., który zobowiązuje nas do zachowywania przykazań Bożych. Dzisiaj też 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, a po zakończeniu Mszy Świętej postarajmy się, by był to dzień pełen radości i miłości.

1. Dzisiaj obchodzimy drugą niedzielę Wielkiego Postu. Podziwiając wiarę Abrahama i myśląc o chwale Chrystusa, której przedsmak widzieli Apostołowie na górze Tabor, modlimy się dziś za misje i misjonarzy posłanych do narodów i wspieramy ich ofiarami składanymi do puszki przy wyjściu z kościoła.

1. Dziś – pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny.

1. Dziś – szósta niedziela w ciągu roku i rozpoczęcie 48. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. W odpowiedzi na apel Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości zachęcamy do podejmowania dobrowolnej abstynencji od alkoholu na okres Wielkiego Postu albo na dłuższy czas, dla ratowania ludzi uzależnionych od alkoholu.

1. Dziś – piąta niedziela w ciągu roku.

1. Dziś – czwarta niedziela w ciągu roku, która wzywa nas do otwarcia się na głos przemawiającego do nas Boga.

1. Dziś – trzecia niedziela w ciągu roku, zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, a jutro – XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Islam, tak jak chrześcijaństwo i judaizm, zalicza się do religii monoteistycznych, to znaczy religii uznających tylko jednego Boga. Módlmy się, aby w przyszłości nie dochodziło na świecie do wojen na tle religijnym.