1. Trwa jeszcze oktawa modlitw za zmarłych. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu. Do 8 listopada włącznie o godz. 16.45 jest odprawiany różaniec z wypominkami oktawalnymi, a po różańcu Msza św. w intencji zmarłych wspominanych w wypominkach oktawalnych, zapraszamy do wspólnej modlitwy. Na zakończenie wypominek będziemy także się modlić za poległych w obronie Ojczyzny.

 1. Kończy się miesiąc październik. Zachęcamy do uczestnictwa w tych ostatnich nabożeństwach różańcowych o godz. 17.15. A dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, przy wyjściu z kościoła zbierane są ofiary do puszki na ten cel.

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele rozpoczyna Tydzień Misyjny. Módlmy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Dzisiejszą ofiarą do puszki przy wyjściu z kościoła wspieramy Papieskie Dzieła Misyjne. W związku z dzisiejszym liczeniem wiernych w kościele, prosimy o spokojne opuszczanie świątyni.

1. Dzisiaj, już po raz 18., obchodzimy w całym kraju Dzień Papieski. Przy drzwiach kościoła do skarbonek zbierane są ofiary, aby wesprzeć zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Dzisiaj także w Dniu Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj wartość nierozerwalnego małżeństwa jednej kobiety i jednego mężczyzny. Wymagania Pana Boga w tej dziedzinie są wielkie i chociaż wielu nie potrafi im sprostać, to jednak nie można ich negować. Z Bożą pomocą można przezwyciężyć wiele problemów i osiągnąć szczęście we dwoje.

1. Pan Jezus uspokaja swoich uczniów, mówiąc, że kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Każdy, kto grzeszy i innych nakłania do grzechu powinien się nawrócić.

2. Jutro rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa o godz. 17.15.

1. Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi.