Jest już zwyczajem, że co roku Katoliccy Doradcy Życia Rodzinnego (KDŻR) Diecezji Sosnowieckiej spotykają się na wyjazdowych rekolekcjach. Cel jest jeden: Umocnienie duchowe w powołaniu bycia katolickim doradcą.

KDŻR spotykają się w ciągu roku w cyklach dwumiesięcznych w soboty w Centrum Służby Rodzinie i Życiu (CSRiŻ), które ma siedzibę przy Kościele p/w Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu ul. Skautów 1. Na tych ważnych spotkaniach, rozpoczynających się zawsze Mszą Świętą jest miejsce na doskonalenie swojej wiedzy z zakresu poradnictwa w przygotowaniu narzeczonych do życia w małżeństwie i rodzinie, oraz wymiana bieżących informacji. Celem tych spotkań jest także pozytywna konfrontacja działań w działających Katolickich Poradniach Rodzinnych na terenie Diecezji Sosnowieckiej, oraz integracja doradców. Nad całością spraw troskliwą pieczę sprawują Ks. dr Grzegorz Koss - Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, oraz Pani mgr Agnieszka Krajniewska - Diecezjalna Instruktorka Poradnictwa Rodzinnego.

Wyjazdowy charakter na kilka dni, z oderwaniem się od spraw bieżących, z czasem głównie na modlitwę, kontemplację Najświętszego Sakramentu, codzienne poranne jutrznie i Msze święte z pełnym zaangażowaniem się wszystkich uczestników, katechezy - nauki rekolekcyjne, które w tym roku przeprowadził z wielkim przejęciem Ks. dr. Stanisław Kołakowski, wspólne posiłki, cisza (wyciszenie się zupełne) przez pierwszą dobę, przyjacielskie nastawienie, a nawet czytanie wybranych tematycznie fragmentów z "Pana Wołodyjowskiego" przez Księdza Rekolekcjonistę (co miało miejsce po raz pierwszy i zostało przyjęte z aplauzem) spowodowało, że doznaliśmy ubogacenia ducha, dowartościowania i jedności w grupie.

Za to wszystko dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że te rekolekcje mogły się odbyć.  Szczególnie dziękujemy ks. dr. Stanisławowi Kołakowskiemu za odprawione Msze  Święte, za wygłoszone z pasją nauki rekolekcyjne, za czytanie Pana Wołodyjowskiego i przyjacielską postawę wobec nas uczestników uczestników rekolekcji bez wyjątku.

Księdzu dr Grzegorzowi Kossowi i Pani mgr Agnieszce Krajniewskiej dziękujemy za skuteczne zorganizowanie rekolekcji i opiekę nad nami.

Dla mnie i dla mojej Żony Lucyny warunki socjalno-bytowe jakie zastaliśmy w Ośrodku Rekolekcyjnym "OSTOJA" w Spale były znakomite! Myślę że nie tylko my tak uważamy!

Wszystkim Koleżankom i Kolegom dziękujemy za to że byliście i że swoją postawą okazywaliście jak bliska waszym sercom jest sprawa, której z powołania i z miłością służymy. Przebywanie wśród Was było dla nas zaszczytem!

Z całym przekonaniem mogę powiedzieć w imieniu własnym, ale i wszystkich KDŻR , że w dobrych zawodach występujemy! Bo cóż może być szczytniejszego niż służba Bogu i Ludziom?

Po każdych rekolekcjach dla KDŻR, a szczególnie po tych ostatnich 08-10.09.2017 w Spale, czujemy nowy powiew zapału i chęci do dalszej pracy w katolickim formowaniu postaw małżeńskich, także u siebie. Bogu niech będą dzięki za odbyte rekolekcje KDŻR Diecezji Sosnowieckiej.

foto: Piotr Zimnal

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież