Krzyż, o którym wcześniej pisaliśmy został 1 maja przeniesiony na miejsce posadowienia w rogu działki przy skrzyżowaniu Al. Ks. Franciszka Blachnickiego z ul. Gen. T.B. Komorowskiego.

W rogu posesji Parafii św. Floriana przy skrzyżowaniu ul. Generała T. Bora Komorowskiego i ul.Ks. Fr. Blachnickiego od początku istnienia Parafii (1982) stał duży drewniany krzyż, który z daleka informował przechodzących i przejeżdżających, że jest to teren przykościelny.

W tym tygodniu z inicjatywy Ks. Proboszcza Stefana Wyporskiego zamówiona specjalistyczna firma przystąpiła do wymiany starej szafy rozdzielni elektrycznej na nową. Koszt tej inwestycji wyniósł 15.000 zł.

Niniejszą relacją pragniemy poinformować Szanownych Parafian o aktualnych pracach inwestycyjnych, jakie się dzieją przy naszym kościele.

Wykorzystując sprzyjającą pogodę realizujemy, jako kontynuację, ocieplanie niezabezpieczonych do tej pory ścian budynku katechetycznego.

Choć w wakacje zazwyczaj się odpoczywa, to w naszym kościele i jego otoczeniu ciągle coś się dzieje. Ksiądz Proboszcz koordynuje wiele prac remontowych, które w większości wykonują nasi parafianie.

W czwartek dokonano wymiany małych okienek, które znajdują się przy zejściu z zakrystii do dolnego kościoła. Ponadto Ksiądz Proboszcz zdecydował o powiększeniu kuchni na salkach katechetycznych o jedno małe pomieszczenie, które do niej przylega.