Przedstawiamy jeszcze kilkanaście zdjęć wykonanych przez jednego z pracowników firmy remontującej dach naszego kościoła, które mają pokazać to, co niewidoczne jest z dołu, a co jest istotne z punktu widzenia prawidłowości i rzetelności wykonanych prac np. wykończenia poszczególnych elementów dachu oraz świetlika.

Po ponad miesięcznej wytężonej pracy zakończony został remont dachu naszego kościoła. Bogu niech będą za to dzięki, bo było to duże, jak na naszą Parafię, przedsięwzięcie.

Jak pokazują poniższe zdjęcia prawie cały dach naszego kościoła został już pokryty nową blachą. Gdy dach zostanie w całości ukończony, to ekipa remontowa podejmie jeszcze prace przy świetliku, aby zabezpieczyć także ten fragment dachu przed przeciekaniem.

Na prawej i tylnej stronie dachu kościoła zakończone zostały już prace związane z ociepleniem i wymianą blachy. Pozostała ostatnia lewa strona, na której umieszczona jest większość paneli słonecznych. Prezentujemy uchwycony obiektywem aparatu postęp prac, a parafian prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tej inwestycji.

Każdy dzień przynosi postęp prac związanych z remontem dachu naszego kościoła, co pieczołowicie na zdjęciach dokumentuje pan Piotr Zimnal. Zakończona została już wymiana blachy wraz z wcześniejszym ociepleniem tej części dachu, który znajduje się od strony budynku kancelarii i salek. Obecnie prace prowadzone są od strony podwórza.

Rozpoczęły się prace przy wymianie starego i nieszczelnego pokrycia dachowego naszego kościoła. Jest to inwestycja niezbędna mająca na celu przywrócenie pełnej szczelności dachu przed opadami atmosferycznymi a okres wakacyjny jest najlepszym czasem na dokonanie tego typu prac.

Krzyż, o którym wcześniej pisaliśmy został 1 maja przeniesiony na miejsce posadowienia w rogu działki przy skrzyżowaniu Al. Ks. Franciszka Blachnickiego z ul. Gen. T.B. Komorowskiego.