Po kilku dniach pracy w wyjątkowym upale został zakończony remont naszej parafialnej wieży. Mam nadzieję, że efekty pracy podobają się nie tylko proboszczowi.

Miesiące wakacyjne ze względu na warunki atmosferyczne są dobrym czasem na prowadzenie prac remontowych na wolnym powietrzu. W ubiegłym roku udało się wymienić blachę pokrycia i ocieplić przeciekający dach naszego kościoła. Powoli dobiega końca spłacanie należności za tamte prace i dlatego w obecnym sezonie przystępujemy do kolejnych projektów.

Cała Parafia św. Floriana przygotowuje się do Misji Świętych z racji 40-lecia jej istnienia. Realizując inicjatywę ks. Proboszcza Andrzeja Mroza grupa parafian podjęła się zadania renowacji Krzyża Misyjnego stojącego na placu przed kościołem.

Przedstawiamy jeszcze kilkanaście zdjęć wykonanych przez jednego z pracowników firmy remontującej dach naszego kościoła, które mają pokazać to, co niewidoczne jest z dołu, a co jest istotne z punktu widzenia prawidłowości i rzetelności wykonanych prac np. wykończenia poszczególnych elementów dachu oraz świetlika.

Po ponad miesięcznej wytężonej pracy zakończony został remont dachu naszego kościoła. Bogu niech będą za to dzięki, bo było to duże, jak na naszą Parafię, przedsięwzięcie.

Jak pokazują poniższe zdjęcia prawie cały dach naszego kościoła został już pokryty nową blachą. Gdy dach zostanie w całości ukończony, to ekipa remontowa podejmie jeszcze prace przy świetliku, aby zabezpieczyć także ten fragment dachu przed przeciekaniem.

Na prawej i tylnej stronie dachu kościoła zakończone zostały już prace związane z ociepleniem i wymianą blachy. Pozostała ostatnia lewa strona, na której umieszczona jest większość paneli słonecznych. Prezentujemy uchwycony obiektywem aparatu postęp prac, a parafian prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tej inwestycji.