Należy odnotować z radością kolejne prace przy naszym kościele. Rozpoczął się demontaż chodnika wzdłuż budynku katechetycznego i poboczy przy nim. Po demontażu nastąpi przygotowanie a następnie montaż nowego chodnika i poboczy nowymi materiałami brukarskimi.

W naszej Parafii stale coś się dzieje. W ostatnich dniach prowadzono m.in. prace związane z malowaniem prezbiterium oraz remontem mieszkania śp. ks. Lucjana.

Ściany prezbiterium już widocznie zabrudzone doczekały się decyzji o odnowieniu.  W dniach 6 i 7 kwietnia przystąpiono do odnawiania ścian prezbiterium w naszym Kościele. Zamysł Ks. Prałata Stefana Wyporskiego jest taki, aby z tym odnowieniem zdążyć do Świąt Wielkanocnych. Ponadto w kościele wymieniono wszystkie żarówki i odkurzono niedostępne na co dzień miejsca.

W środę 29 marca i w piątek 31 marca przeprowadzono jedne z pierwszych  w tym roku prac przy kościele z inspiracji naszego Proboszcza - ks. Stefana Wyporskiego. Grupa chętnych Parafian przystąpiła do oczyszczania podłoża ściany oporowej, uzupełniania ubytków, jak również do czyszczenia i malowania stalowych elementów balustrady.

W dolnym kościele są dwa duże niewykończone pomieszczenia, które wykorzystywano na magazynowanie wszystkiego od wielu lat. Gospodarz postanowił zrobić w nich porządek.

Aura sprzyja kontynuowaniu prac, jakimi są wykończenia ocieplenia na budynkach plebanii. Zakończono malowanie ocieplonej ściany frontowej i przeniesiono rusztowania na ścianę zachodnią plebanii, co pokazują zdjęcia.

Zebrane w zbiórce po blokach pieniądze pozwoliły na uregulowanie płatności za wybrukowanie placu przed plebanią od strony budynku katechetycznego (była to odkładana w czasie, ale pilna inwestycja z uwagi na fatalny stan tego prowizorycznie wyrównanego placu na początku budowy) i na dalsze kontynuowanie prac przy kościele.