Aura sprzyja kontynuowaniu prac, jakimi są wykończenia ocieplenia na budynkach plebanii. Zakończono malowanie ocieplonej ściany frontowej i przeniesiono rusztowania na ścianę zachodnią plebanii, co pokazują zdjęcia.

Zebrane w zbiórce po blokach pieniądze pozwoliły na uregulowanie płatności za wybrukowanie placu przed plebanią od strony budynku katechetycznego (była to odkładana w czasie, ale pilna inwestycja z uwagi na fatalny stan tego prowizorycznie wyrównanego placu na początku budowy) i na dalsze kontynuowanie prac przy kościele.

18 października 2016 roku trzech parafian na prośbę Księdza Proboszcza Stefana Wyporskiego przeprowadziło renowację Krzyża Misyjnego. Przeprowadzenie tej operacji wymagało wynajęcia odpowiedniego bezpiecznego rusztowania, dokładnego wyczyszczenia podstawowej części drewnianej krzyża i zabezpieczenie jej odpowiednią farbą renowacyjno-konserwującą. Serdecznie dziękujemy panom za przeprowadzenie tej potrzebnej renowacji.

7 października w święto Najświętszej Marii Panny Różańcowej przypadł w tym roku pierwszy piątek miesiąca. Żywy Różaniec i Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa zamówiły z tej okazji intencje Mszy świętej o godzinie 18.00.

W planach Gospodarza naszej parafii – ks. Stefana Wyporskiego przyszedł czas na doprowadzenie do normalności zdewastowanego upływem czasem placu przed plebanią oraz wyboistej drogi dojazdowej od ul. Gen. T. Bora Komorowskiego.

Każda chwila jest dobra, aby coś dobrego zrobić przy kościele. W dniu 10 czerwca grupka parafian, pod przewodnictwem pana Władysława Dyrdy, zajęła się dwoma tematami: naprawą kominów na dachu plebanii i oczyszczaniem z korzeni pasa terenu wzdłuż przykościelnego ogrodzenia.

We wtorek 12 kwietnia kontynuowane było porządkowania terenu wokół kościoła św. Floriana. Zamówiony przez Ks. Prałata Stefana Wyporskiego kontener na śmieci został rano podstawiony, a przybyli chętni do kontynuowania porządków szybko napełnili go odpadami i zbędnymi zalegającymi rzeczami.