Wykorzystując sprzyjającą aurę Ks. Proboszcz Stefan Wyporski zlecił ocieplenie pozostałych jeszcze niedocieplonych  ścian plebanii. Prace przebiegają bardzo sprawnie, bo wynajęta firma ma duże doświadczenia a wynagrodzenie uzależniono od terminowego zakończenia i odebrania ocieplenia.

Pragniemy poinformować Parafian, że trwają zaplanowane prace przy kościele na miarę posiadanych środków i przy ofiarnym zaangażowaniu się Parafian-fachowców.

W ostatnich dniach Ks. Proboszcz Stefan Wyporski zlecił firmie budowlanej fachowe zasklepienie trzech otworów w podłodze przed stopniem ołtarza. Pierwotne przeznaczenie otworów o wymiarach 0,8m x 1,0m nie spełniło się i okazało się, że są niepotrzebne, więc aby uchronić przed potencjalnym upadkiem z czterech metrów zostały one zasklepione i zamaskowane kratami. To rozwiązanie także nie było idealne, zwłaszcza dla naszych parafianek i ich obcasów :-) Cieszymy się więc, że problem został pozytywnie rozwiązany.

W sobotę 21 listopada  rozpoczęły się sygnalizowane od pewnego czasu prace przygotowawcze pod montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu naszego kościoła. Montaż ogniw na dużej powierzchni dachu (warunek korzystny i sprzyjający) pozwoli na wytwarzanie ekologicznej energii elektrycznej, preferowanej w Unii Europejskiej (dotacje do inwestycji).

Troska, oraz zapobiegliwość Gospodarza, przy sprzyjającej jesiennej aurze spowodowały to, że zamówiona specjalistyczna firma mogła wykonać czyszczenie schodów głównych i elewacji kościoła wodą z dodatkami czyszczącymi. Po tym czyszczeniu nastąpi jeszcze konserwacja zabezpieczająca. Niezależnie od tego inna ekipa, której nie zastał fotograf, kontynuowała niezakończone docieplenie ścian plebanii. Nie trudno jest zrozumieć, że te prace są konieczne, a ich wykonanie stało się możliwe dzięki ofiarności Parafian, za co serdecznie wszystkim dziękujemy.

Jesienna aura sprzyja przeprowadzeniu prac porządkowych i naprawczych w obrębie naszego kościoła. Na prośbę Księdza Proboszcza Stefana Wyporskiego, który zawsze w porę zauważy co trzeba zrobić, zebrała się grupa chętnych Parafian obojga płci, pod wodzą niezawodnego Kierownika Akcji - Władysława Dyrdy, aby wspólnie wykonać to, co aktualnie było potrzebne do zrobienia.

Trwają wakacje, ale wakacji nie uznają rosnąca trwa i porządki. Dlatego, aby nie dopuścić do zarośnięcia placów przy kościele i zaśmiecenia jego obejścia nasi parafianie skrzyknęli się i wykosili wybujałe trawy i pozamiatali zaśmiecone obejście.