5 kwietnia sprawnie przeprowadzono wiosenne porządki wokół naszego kościoła. Informacja "nasz kościół" jest dla tych Parafian, którzy choć przyznają się do bycia chrześcijanami, nie znają drogi do niego, a być może zajrzą na tą stronę. Mamy kościół, który z utęsknieniem czeka na każdego!

Pragnę poinformować Szanownych Parafian o końcowym fragmencie ocieplania ścian budynków plebanii naszej Parafii. Prace trwały kilka miesięcy, a ich postęp był także zależny od innych ważnych prac i od posiadania zdolności ich finansowania.

Wykorzystując sprzyjającą aurę Ks. Proboszcz Stefan Wyporski zlecił ocieplenie pozostałych jeszcze niedocieplonych  ścian plebanii. Prace przebiegają bardzo sprawnie, bo wynajęta firma ma duże doświadczenia a wynagrodzenie uzależniono od terminowego zakończenia i odebrania ocieplenia.

Pragniemy poinformować Parafian, że trwają zaplanowane prace przy kościele na miarę posiadanych środków i przy ofiarnym zaangażowaniu się Parafian-fachowców.

W ostatnich dniach Ks. Proboszcz Stefan Wyporski zlecił firmie budowlanej fachowe zasklepienie trzech otworów w podłodze przed stopniem ołtarza. Pierwotne przeznaczenie otworów o wymiarach 0,8m x 1,0m nie spełniło się i okazało się, że są niepotrzebne, więc aby uchronić przed potencjalnym upadkiem z czterech metrów zostały one zasklepione i zamaskowane kratami. To rozwiązanie także nie było idealne, zwłaszcza dla naszych parafianek i ich obcasów :-) Cieszymy się więc, że problem został pozytywnie rozwiązany.

W sobotę 21 listopada  rozpoczęły się sygnalizowane od pewnego czasu prace przygotowawcze pod montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu naszego kościoła. Montaż ogniw na dużej powierzchni dachu (warunek korzystny i sprzyjający) pozwoli na wytwarzanie ekologicznej energii elektrycznej, preferowanej w Unii Europejskiej (dotacje do inwestycji).

Troska, oraz zapobiegliwość Gospodarza, przy sprzyjającej jesiennej aurze spowodowały to, że zamówiona specjalistyczna firma mogła wykonać czyszczenie schodów głównych i elewacji kościoła wodą z dodatkami czyszczącymi. Po tym czyszczeniu nastąpi jeszcze konserwacja zabezpieczająca. Niezależnie od tego inna ekipa, której nie zastał fotograf, kontynuowała niezakończone docieplenie ścian plebanii. Nie trudno jest zrozumieć, że te prace są konieczne, a ich wykonanie stało się możliwe dzięki ofiarności Parafian, za co serdecznie wszystkim dziękujemy.