Początki parafii, jak to zazwyczaj bywa, były bardzo skromne. 20 czerwca 1981 roku bp Stefan Bareła, ordynariusz ówczesnej diecezji częstochowskiej, zlecił zorganizowanie kilku ośrodków katechetyczno duszpasterskich, m.in. na osiedlu Pekin. Ks. Kamiński, jako wikariusz pobliskiej parafii św. Joachima, otrzymał misję stworzenia takiego ośrodka na terenie dzisiejszych osiedli Bohaterów Monte Cassino i Kisielewskiego. Dawniej nosiły one nazwy PPR i Wandy Wasilewskiej. Dookoła znajdowały się olbrzymie bloki, stanowiące w założeniu jedynie wielką sypialnię dla pracowników Huty Katowice. Stąd zresztą wzięło się wezwanie parafii, św. Floriana, który jest patronem hutników. W blokach mieszkali ludzie z różnych stron Polski, którym potrzebna była pomoc duchowa, a więc także kościół. Powstająca parafia była wspólnotą ludzi młodych. Najwięcej było chrztów. Rocznie chrzczonych było ponad dwieście dzieci. Do I Komunii św. przystępowało około 300 dzieci. 

Na terenie obecnego osiedla Kisielewskiego był nieużywany barak firmy budowlanej. Ks. Kamiński postanowił skorzystać z tego i wypożyczył pół tego obiektu. Na początku w grę nie wchodziło zakupienie baraku, kosztował on bowiem 1.400.000, co wtedy było niebagatelną sumą. Po dwóch latach ośrodek korzystał już całego baraku. Trzeba go było również wykupić, ponieważ przedsiębiorstwo, które było jego właścicielem plajtowało. W baraku mieściła się kaplica, trzy sale katechetyczne i mieszkanie dla księży. Powołany został specjalny komitet, w skład którego weszło po dwóch przedstawicieli z każdego bloku. Pomógł on zorganizować normalną pracę duszpasterską.

Na wiosnę 1982 roku ks. Kamiński zamieszkał na stałe w baraku. Stopniowo zaczął odprawiać Msze św. na nowym miejscu. W lipcu placówka przemianowana została na wikariat terenowy. We wrześniu bp Stefan Bareła poświęcił plac pod budowę świątyni. Pierwotnie znajdowało się na nim nieomal wysypisko śmieci. W dolinkę trzeba było nawieźć olbrzymie ilości ziemi. Był plac, krzyż, a nie było parafii. Wcześniej Kuria występowała już do władz państwowych o zgodę na utworzenie parafii. Prośby te jednak były ciągle odrzucane. 29 września 1982 roku bp Stefan Bareła ostatecznie erygował parafię, przy czym pismo oficjalnie weszło w życie z datą 1 listopada. W tym czasie jest już tu dwóch księży. Obok księdza Kamińskiego pierwszym wikariuszem był ks. Jarosław Koczur. Pomagały im w duszpasterstwie dwie siostry zakonne. W maju 1983 roku zatwierdzone zostają projekty nowej świątyni. Wykonał je projektant otaczających osiedli Roman Szatanik, architekt wojewódzki z Katowic. Widział on, że bloki były bardzo szablonowe, jednostajne. Dlatego chciał stworzyć coś przytulnego. Wykorzystał styl zachodnich kościołów, które z założenia są raczej budynkami niskimi. Powstał projekt przypominający góralski szałas lub namiot. Od razu robione są pierwsze wykopy pod kościół i dom katechetyczny i plebanię. 1 września 1987 roku bp Stanisław Nowak poświęcił salki katechetyczne. Pod koniec tego miesiąca do nowych mieszkań przeprowadzają się również księża. Poświęcony został również dolny kościół. Z właściwym, górnym kościołem nie śpieszono się ponieważ było gdzie odprawiać. Jednak już rok później świątynia oddana została do sprawowania liturgii. Nadal trwały prace wykończeniowe. Trzeba było zrobić porządek również wokół kościoła. Do parafii należą bowiem prawie dwa hektary ziemi. Ks. Proboszcz robił wszystko, żeby rosła tu ładna trawa, były alejki i zadrzewienie.

Kościół został konsekrowany przez biskupa Adama Śmigielskiego 4 maja 1997 roku.

Kościół mieści około tysiąc osób. Jest szerszy niż dłuższy. Ma 32 metrów szerokości i 30 długości. Parafia liczy niecałe 9 tys. wiernych.

Komentarze  

+4 #1 Bogdan 2020-07-11 14:11
Szczęść Boże.
Dlaczego plakat wyborczy Andrzeja Dudy został wywieszony na ogrodzeniu parafialnym?
Z poważaniem
Bogdan Korcipa.
Kościół jest neutralny i nie powinien określać za którąkolwiek ze stron.
------------
od Administratora - Plakat został zawieszony bez wiedzy i zgody Proboszcza w godzinach wieczornych i zdjęty tego samego dnia przez księdza niezwłocznie po jego zauważeniu.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież