ks. Krzysztof Skorupka III-IV 1993

 

 

 

ks. Krzysztof Bujak II-IV 1994

 

 

 

ks. Jarosław Kucharczyk II-V 1995

 

 

 

ks. Grzegorz Maciejewski II-V 1996

 

 

 

ks. Mariusz Sowiński III-V 2001

 

 

 

ks. Mariusz Trąba III-V 2004

 

 

 

ks. Mateusz Stankiewicz IX 2007-V 2008

 

 

ks. Mariusz Biśta IX 2008-V 2009

 

 

ks. Łukasz Gładki IX 2009-V 2010

 

 

ks. Michał Jamroś IX 2010 - V 2011

 

 

 

ks. Artur Pęksa IX 2011 - V 2012

 

 

ks. Maciej Gaik IX 2013 - V 2014

 

 

KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE

śp. Ks. Prałat Tadeusz Kamiński

Pierwszy Proboszcz parafii pw. św. Floriana w Sosnowcu, magister teologii (ATK), kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, Kapelan Jego Świątobliwości (Prałat), dziekan, diecezjalny wizytator katechizacji, urodzony 10 sierpnia 1937 roku, święcenia kapłańskie 29 czerwca 1960 roku, proboszcz parafii od roku 1982 do 30 czerwca 2012 r. Zmarł 30 maja 2020 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Starokrzepicach.

śp. Ks. Prałat Stefan Wyporski

Drugi Proboszcz parafii pw. św. Floriana w Sosnowcu. Urodził się 21 lipca 1954 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 czerwca 1981 roku. Od 1992 roku do sierpnia 2012 r. pełnił funkcję Dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej.  W latach 1989-2006 był pierwszym proboszczem i jednocześnie budowniczym kościoła w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej. W latach 2006-2009 był proboszczem  parafii  pw. św. Barbary w Sosnowcu. W czerwcu 2008 roku z rąk śp. Ks. Biskupa Adama Śmigielskiego otrzymał tytuł Prałata. Proboszcz Parafii św. Floriana od 1 lipca 2012 roku. Zmarł 30 października 2020 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Żarkach.

 

KSIĘŻA WIKARIUSZE

ks. Jarosław Koczur 1982-1984

 

śp. ks. Witold Grzyb 1984-1985

 

 

ks. Zbigniew Kluba 1984-1985

 

 

ks. Andrzej Marszałek 1985-1987

 

 

ks. Jerzy Combik 1985-1989

 

 

ks. Leon Kołek 1987-1989

 

 

ks. Czesław Mirowski 1989-1992

 

 

śp. ks. Andrzej Kacperczyk 1989-1992

 

 

ks. Władysław Barcicki 1992-1995

 

 

ks. Stanisław Świeca 1992-1995

 

 

ks. Krzysztof Barcicki 1995-1998

 

 

ks. Gerard Małodobry 1995-1999

 

 

ks. Mirosław Sołtysek 1998-2002

 

 

ks. Jarosław Kucharczyk 1999-2000

 

 

ks. Jarosław Kwiecień 1999-2008

 

 

ks. Paweł Górka 2000-2006

 

 

ks. Łukasz Pasternak 2002-2008

 

 

śp. ks. Marek Cuda 2006-2009

 

 

ks. Piotr Warchoł 2008-2011
 
 
 
 
 
 
ks. Dariusz Stopa 2008-2012
 
 
 
 
 
ks. Grzegorz Kopyś 2009-2013

 

 

 ks. Wojciech Koryto 2013-2015

 

 

śp. ks. Lucjan Kaczor 2011-2017

 

 

 ks. Jan Rogowski 2012-2017

 

 

ks. Daniel Bunia 2015-2017

 

 

ks. Mirosław Wilk 2017-2020

 

 

 

ks. Dariusz Zając

święcenia kapłańskie 14 maja 1989 r.


 

 

ks. Artur Ciepielski

święcenia kapłańskie 1993 r.

 


 

 

ks. Tomasz Paśko

święcenia kapłańskie 22 maja 1999 r.

 


 

 

ks. Dawid Kuczek

święcenia kapłańskie 29 maja 2004 r.

 


 

 

ks. Paweł Łajca

święcenia kapłańskie 3 czerwca 2006 r.

 


 

 

brat Artur Masłoń OSPPE (Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika - Paulini)

 


 

 

o. Andrzej Bawer OSST (Zakon Trójcy Przenajświętszej - Trynitarze)

święcenia kapłańskie 18 kwietnia 2009 r.

 


 

 

s. Patrycja Joanna Gołąb (Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus)

śluby wieczyste 8 grudnia 2004 r.

 


 

 

s. Nikola (Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej - Serafitki)

 


 

 

s. Carissima Bożena Pawłowska (Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus)
 
śluby wieczyste 22 listopada 2008 r.

 


 

 

 

 

 

Marek Tomalski

Organista w parafii św. Floriana, mieszka w parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu.

 

 

Ks. Andrzej Mróz


Administrator. Urodził się 4 sierpnia 1967 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1992. W latach 1999-2006 pracował w naszym dekanacie będąc wikariuszem w parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu. W latach 2015-2020 był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach. Administrator Parafii św. Floriana od 16 października 2020 roku.

 


 


Ks. Marcin Słodczyk

Wikariusz. Urodził się 22 maja 1991 roku. Pochodzi z parafii pw. św. Archaniołów w Czeladzi. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 2017 r. W parafii św. Floriana od 27 sierpnia 2017 r.

 


 

 

Ks.  Andrzej Nackowski

Wikariusz. Pochodzi z parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 2012 roku. Ukończył dwuletnie studia licencjackie z zakresu teologii moralnej na uczelni Accademia Alfonsiana w Rzymie. Był moderatorem Ruchu Światło-Życie w Diecezji Sosnowieckiej. Obecnie pełni funkcję Wicedyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. W parafii św. Floriana od grudnia 2020 r.

 


   

  

   

Ks. Grzegorz Koss

 

Rezydent. Urodził się 25 maja 1973 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 2004 roku. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1998). W latach 2004-2008 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach. Pełnił jednocześnie posługę diecezjalnego moderatora diakonii życia Ruchu Światło-Życie diecezji sosnowieckiej. Studiował na Wydziale Bioetyki Papieskiego Uniwersytetu „Regina Apostolorum” w Rzymie. Od września 2012 roku  pełni funkcję duszpasterza rodzin diecezji sosnowieckiej. Jest Dyrektorem Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu, w którym zajmuje się kierownictwem duchowym oraz problemami z pogranicza psychologii i duchowości.  W parafii św. Floriana od 27 sierpnia 2017 r.