17 lutego odbyło się zebranie Zarządu i Członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej naszej Parafii. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze po upływie kolejnej pełnej kadencji przewidzianej regulaminem Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.

Na spotkanie przybyło 15 z 19 członków, co spotkaniu zapewniło wymagane quorum. W całym spotkaniu uczestniczył Ks. Prałat Stefan Wyporski – Proboszcz. Zarząd złożył szczegółowe i pełne sprawozdanie z działalności za miniony rok, które zostało przyjęte z uznaniem przez wszystkich. Po tej części spotkania wybrano Komisję Skrutacyjną i przystąpiono do wyborów nowego Zarządu. Na Prezesa Zarządu powołano dotychczasowego Prezesa Pana Tadeusza Sokołowskiego, z dwóch zgłoszonych kandydatur, dając tym samym wyraz jego zaangażowaniu i odpowiedzialności za POAK przy naszej Parafii. W skład Zarządu zostały także powołane Panie: Ewa Klimczyk, Agnieszka Furtacz, Maria Gabała, Renata Koźbiał i Lucyna Zimnal. Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano Panie: Mariannę Pietkiewicz i Elżbietę Korcyl.

Ks. Proboszcz złożył nowo wybranemu Zarządowi gratulacje i nakreślił kierunki dalszego rozwoju Parafii. Trzeba stwierdzić, że na tak liczną Parafię, jaką jesteśmy liczebność członków Akcji Katolickiej jest mała, dlatego zachęcamy serdecznie wszystkich, którym leży na sercu dobro Kościoła i naszej Parafii do wstąpienia w nasze szeregi. Satysfakcja z tego, że można było coś dobrego zrobić wiele znaczy i powoduje, że razem uczestniczymy w budowie rzeczy i spraw wspaniałych. Bogu niech będą dzięki za Akcję Katolicką.

 

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ
PRZY PARAFII ŚW. FLORIANA W SOSNOWCU
ZA OKRES OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

 

Praca Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w 2016 r. oparta była na programie duszpasterskim Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej. Na ostatni dzień roku sprawozdawczego nasz P.O.A.K. liczył 21 członków. Składki członkowskie są na bieżąco zbierane przez skarbnika i odprowadzane do Zarządu Diecezjalnego A.K. w Sosnowcu.


W skład Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wchodzili: Tadeusz Sokołowski, Agnieszka Furtacz, Ewa Klimczyk, Lucyna Zimnal, Maria Gabała i Renata Koźbiał. Opiekunem P.O.A.K. jest ksiądz Proboszcz Stefan Wyporski.


W trzeci piątek miesiąca członkowie P.O.A.K. spotykają się na czuwaniu modlitewnym, rozpoczynającym się Mszą Św. o godz. 18-tej  do Miłosierdzia Bożego. Po Mszy Św. jest adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej spotkanie członków P.O.A.K. w salkach pod przewodnictwem księdza opiekuna parafialnego asystenta Akcji Katolickiej.  W naszej Parafii każda trzecia niedziela miesiąca jest niedzielą Akcji Katolickiej. Oprawę liturgiczną Mszy Św. o godz. 7.00 przygotowują członkowie P.O.A.K.

 

W 2016 r. członkowie P.O.A.K.  za zgodą księdza Proboszcza kwestowali przed kościołem:
- w dniu 13.03.2016 r. przed świętami Wielkanocnymi kwestowano na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących wsparcia materialnego i zebrano kwotę 2.738,80 zł. Zakupiono produkty żywnościowe i przygotowano 39 paczek;

- w dniu 12.06.2016 r. kwestowano na zorganizowanie Festynu Rodzinnego
i zebrano kwotę 1.179,50 zł. W festynie w dniu 10 września uczestniczyło ok. 200 osób;

- w dniu 27.11.2016 r. kwestowano na zorganizowanie Mikołaja dla dzieci z naszej Parafii, zebrano kwotę 2.030,00 zł. Zabawa z obecnością Mikołaja odbyła się w dniu 06.12.2016 r.
w Szkole Podstawowej nr 40. W zabawie mikołajkowej uczestniczyło ok. 180 dzieci,
z których każde otrzymało drobny podarunek;

- w dniu 11.12.2016 r. przed świętami Bożego Narodzenia kwestowano na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących wsparcia materialnego, zebrano kwotę 2.503,00 zł. Zakupiono produkty żywnościowe, z których przygotowano 35 paczek.

 

Członkowie P.O.A.K. oprócz powyższych spraw realizują dzieło „Pomagamy dźwigać krzyż bezrobocia”. W ramach tego dzieła przygotowywane są paczki żywnościowe  dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Rodziny te zgłaszają się same do parafii, są zgłaszane przez sąsiadów bądź księży po wizycie duszpasterskiej. Następnie przeprowadzane są z rodzinami rozmowy na temat ich sytuacji finansowej i dopiero po przeprowadzonej rozmowie rodzina może zostać zakwalifikowana do comiesięcznej pomocy.

 

Przez cały 2016 r. przygotowano w ramach tego dzieła 215 paczek żywnościowych (bez paczek świątecznych). Pieniądze na ten cel pochodziły z ofiar pieniężnych otrzymanych od naszych parafian. Łącznie kwota wydana na ten cel to 7.018,48 zł.

 

Dodatkowo przy współpracy z Caritas otrzymano i wydano w ramach programu „EMBARGO” – 728 kg jabłek oraz 90 kg marchwi, a od października na podstawie zaświadczeń z MOPS-u wydawana jest także żywność w ramach Programu FEAD. Ponadto w dniach 9-10 grudnia wraz ze Szkolnym Kołem Caritas przeprowadzona została zbiórka w Biedronce, w czasie której zebrano 285 kg żywności, którą wydano w ramach paczek świątecznych.

 

W ciągu trwania roku szkolnego dzięki ofiarom zadeklarowanym przez parafian Akcja Katolicka opłacała obiady dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w dwóch szkołach podstawowych znajdujących się na terenie naszej Parafii. W 2016 roku wyniosły wydano na ten cel 11.898,90 zł. Zapłacono w ten sposób za 3572 obiady w Szkole Podstawowej nr 38 i 752 obiady w Szkole Podstawowej nr 40.

 

Przygotowano liturgie Mszy Św. w następujące dni:

- w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 7.00,

- w dniu 3.04.2016 r. o godz. 7.00 w święto Miłosierdzia Bożego;

- w dniu 04.05.2016 r. w święto Św. Floriana - odpust Parafialny i Msza Św. o godz. 18.00 za Hutników i ich rodziny,

- w dniu 20.11.2016 r. o godz. 7.00 z racji uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Akcji Katolickiej.

 

Członkowie P.O.A.K. zamawiają Msze Święte z okazji imienin kapłanów pracujących
w Parafii i za każdego członka P.O.A.K. Pamiętają też w modlitwie o swoich kapłanach w dniu ich święta – w Wielki Czwartek.

 

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli: 

- w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym dnia 15 stycznia,

- w dniu 4 marca w prowadzeniu rozważań w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Krakowie-Mogile

- w dniu 7 marca w wielkopostnym Dniu Skupienia Akcji Katolickiej w kościele Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu,

- w dniu 18 marca w Drodze Krzyżowej ulicami naszych osiedli,

- przeżywaniu Wielkiego Postu włączając się w prowadzenie nabożeństw Drogi Krzyżowej, czuwaniu  przy Grobie Chrystusa, udział w uroczystościach Triduum Paschalnego,

- w dniu 3 kwietnia z racji Niedzieli Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 w Godzinę Miłosierdzia poprowadziliśmy godzinne nabożeństwo modlitewne,

- w dniu 9 kwietnia w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce wolontariuszy i pracowników Caritas do Krakowa-Łagiewnik,

- w dniu 16 kwietnia w świętowaniu jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w Poznaniu,

- w dniu 26 maja w procesji Bożego Ciała i w przygotowaniu drugiego ołtarza na trasie procesji,  

- w dniu 18 czerwca w pielgrzymce do sosnowieckiej Katedry w Roku Miłosierdzia,

- w dniu 19 czerwca we Mszy Świętej na Placu Papieskim w XVII rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w naszym mieście, 

- w przygotowaniach i przyjęciu młodzieży w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w lipcu,

- w dniu 28 lipca w spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem na Jasnej Górze,

- w dniach 23-26 sierpnia w zagłębiowskiej pieszej pielgrzymce do Częstochowy, 

- w dniu 15 października w Pielgrzymce Pokutnej Narodu Polskiego na Jasną Górą,

- w dniu 19 listopada w uroczystości Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla w Krakowie-Łagiewnikach,

- w dniu 26 listopada we Mszy Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  w Sosnowcu,
z racji XXI rocznicy powstania Akcji Katolickiej w naszej Diecezji.

 

Ponadto członkowie Akcji Katolickiej uczestniczą we wszystkich pracach porządkowych i remontowych, które mają miejsce w naszej Parafii.

 

Dziękuję Zarządowi i członkom P.O.A.K. za poniesiony trud i wkład pracy w czasie realizowania naszych zadań. Szczególne podziękowania kieruję na ręce księdza Stefana Wyporskiego, a także księży wikariuszy, którzy w 2016 roku pełnili posługę duszpasterską w naszej Parafii.

 

                                                             Bóg zapłać wszystkim.


Tadeusz Sokołowski
Prezes P.O.A.K.

 

 

 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez członków POAK na spotkaniu w dniu 17 lutego 2017 r.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież