To już ósmy rok szkolny, w którym prowadzić będziemy w naszych szkołach akcję „Obiad dla dziecka”. Po dokładnym policzeniu okazało się, że do tej pory skorzystało z niej aż 150 dzieci! Wielkie podziękowanie składam na ręce wszystkich, którzy się do tego przyczynili i serdecznie zachęcam, aby jeśli ktoś ma możliwość włączył się do tej akcji.

Zadania wspólnoty

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem osób świeckich ściśle współpracujących z hierarchią Kościoła. Po raz pierwszy w Polsce zawiązała się w 1930 roku, a po wojnie dzięki inicjatywie papieża Jana Pawła II została w 1993 roku reaktywowana. Zadaniem Akcji Katolickiej jest  m.in. formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna i społeczna; głoszenie Ewangelii i jej wdrażanie w życie codzienne; współpraca świeckich i duchownych; angażowanie świeckich w życie codzienne, społeczne i kościelne; ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego; działanie na rzecz swojej wspólnoty parafialnej. Patronami Akcji Katolickiej są Św. Wojciech oraz Bł. Stanisław Starowieyski - wzór Polaka, katolika i działacza Akcji Katolickiej. Świętem patronalnym jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.