W dniu 27 lutego 2015 roku nasz Dekanat przeżył niezwykłe chwile nawiedzenia Krzyża Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) i kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) w ramach przygotowania się Narodu Polskiego do ŚDM mających się odbyć w Krakowie w 2016.

 

Miejsce spotkania zostało wyznaczone z „urzędu” i oczywiście nie mogło być inne, niż Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego na Środuli. Zaszczyt powitania o godzinie 9.00 tego wyjątkowego Krzyża i kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani (inf. O Krzyżu i cudownym obrazie Matki Bożej są w poniższych tekstach) przypadł nam - Parafii św. Floriana pod przewodnictwem Ks. Dziekana Prałata Stefana Wyporskiego, który też odprawił Mszę Świętą i wygłosił piękne Kazanie o krzyżu. Księdzu Stefanowi towarzyszyli nasi kapłani: ks. Lucjan, ks. Wojciech i ks. Jan. Ci z nas, którzy wybrali się na Środulę przeżyli wzruszające spotkanie z Krzyżem, którego dotykał św. Jan Paweł II i miliony ludzi na świecie. To samo dotyczy kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej. To, że nas to spotkało, to Boża łaska, która nas bardzo duchowo ubogaciła.

 

foto: Piotr Zimnal

 

Krzyż Roku Świętego – Krzyżem Światowych Dni Młodzieży.

Trwają już przygotowania do XXXI Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016. Obok przygotowania organizacyjno-logistycznego niezwykle ważne jest przygotowanie duchowe. Przygotowanie duchowe – to przede wszystkim modlitwa. Wiele środowisk modli się już w intencji Światowego Dnia Młodzieży, który będzie przeżywany w Polsce. Ważnym etapem przygotowania duchowego będzie pielgrzymowanie Krzyża Światowych Dni Młodzieży. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., delegacja polskiej młodzieży otrzyma od Ojca Świętego Franciszka Znaki Światowych Dni Młodzieży: Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Kopię Obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nawiedzą wszystkie diecezje Polski.

Bardzo ciekawa jest historia Krzyża Światowych Dni Młodzieży. W dniu 13 marca 1983 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał otwarcia zlokalizowanego w pobliżu Bazyliki św. Piotra w Rzymie, przy ulicy Pfeiffer, Centrum Młodzieżowego San Lorenzo. W homilii, wówczas wygłoszonej Papież powiedział: „Centrum staje się w ten sposób siłą rzeczy miejscem, w którym ma królować Krzyż. Dokąd pójść w tym świecie, z grzechem i winą, bez Krzyża? Krzyż bierze na siebie całą nędzę świata, która rodzi się z grzechu. On objawia się jako znak łaski. Przyjmuje naszą solidarność i zachęca do ofiary za innych. Także w krzyżu cierpiących i w naszym własnym krzyżu rozpoznajemy narzędzie Odkupienia, bramę Zmartwychwstania. Bowiem właśnie na krzyżu Pan pokonał grzech i śmierć” (L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 3/1983, s. 14).

Młodzież, skupiona przy tym ośrodku, w wyjątkowy sposób włączyła się w uroczystość otwarcia Jubileuszowego Roku Odkupienia w dniu 25 marca 1983 r. Tego dnia, o godzinie 17.00, Ojciec Święty przybył do kościoła Sancti Stephani Aetiopum znajdującego się w Ogrodach Watykańskich. Przy tej starożytnej świątyni oczekiwali na Papieża kardynałowie, biskupi, kapłani oraz alumni. Przybyła także młodzież z Centrum San Lorenzo. Młodzież przyniosła prosty, drewniany, duży Krzyż o wymiarach: 380 cm x 175 cm. Został on włączony do procesji pokutnej, która rozpoczęła się o godzinie 17.20. Procesji tej przewodniczył Ojciec Święty Jan Paweł II wspierając się na tradycyjnym pastorale patriarszym zwanym ferula (ma kształt potrójnego krzyża). W procesji młodzież z Centrum San Lorenzo niosła wspomniany Krzyż.

Procesja, przy śpiewie litanii do Wszystkich Świętych, przeszła przez plac św. Piotra i zatrzymała się w atrium Bazyliki św. Piotra. O godzinie 17.40 Jan Paweł II podszedł do Drzwi Świętych. Uderzył je trzy razy ozdobnym młotkiem i, wypowiadając słowa: „Otwórzcie drzwi sprawiedliwości”, dokonał otwarcia Roku Świętego. Po otwarciu Drzwi Świętych Ojciec Święty przeszedł przez nie, jako pierwszy pielgrzym. Tuż za Papieżem, przez Drzwi Święte przeszła młodzież z dużym drewnianym Krzyżem.

Krzyż ten został następnie ustawiony obok konfesji św. Piotra i stał się znakiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. Przebywał tu 394 dni, aż do zakończenia Roku Świętego w Niedzielę Wielkanocną 22 kwietnia 1984 r. Ojciec Święty dokonał wówczas zamknięcia Drzwi Świętych. Zaraz po tej ceremonii, w atrium Bazyliki św. Piotra, Jan Paweł II przekazał Krzyż Roku Świętego młodzieży i powiedział: „Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie” (L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 4/1984, s. 1).

To właśnie ten Krzyż Roku Świętego stał się Krzyżem Światowych Dni Młodzieży.

Bp Henryk Tomasik

 

 

KRZYŻ ŚDM I IKONA SALUS POPULI ROMANI – CHARAKTERYSTYKA

KRZYŻ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

25 marca 1983 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał otwarcia Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. O godzinie 17.40 Jan Paweł II podszedł do Drzwi Świętych i potrójnym uderzeniem ozdobnym młotkiem, wypowiadając słowa: „Otwórzcie drzwi sprawiedliwości”, zainaugurował Rok Święty. Ojciec Święty przekroczył próg Drzwi Świętych jako pierwszy pielgrzym. Tuż za papieżem przez Drzwi Święte przeszła młodzież z dużym - 380 cm x 175 cm - prostym, drewnianym Krzyżem, który stał się znakiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. Krzyż został ustawiony obok konfesji Świętego Piotra i przebywał tu 394 dni, aż do 22 kwietnia 1984 roku - dnia zakończenia Roku Świętego. W Niedzielę Wielkanocną, 22 kwietnia 1984 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II uroczyście zamknął Drzwi Święte. Chwilę później, w atrium Bazyliki Świętego Piotra, przekazał Krzyż Roku Świętego młodzieży i wyznaczył im konkretne zadanie: „Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie".

W Orędziu na XV Światowy Dzień Młodzieży Jan Paweł II wyjaśnił znaczenie Krzyża Roku Świętego dla Światowych Dni Młodzieży: „Wokół Krzyża Roku Świętego narodziła się i rozwinęła inicjatywa Światowych Dni Młodzieży. Są one swoistymi przystankami na waszym szlaku młodych chrześcijan oraz nieustannym i naglącym wezwaniem, by budować życie na skale, którą jest Chrystus".

Przy Krzyżu ŚDM młodzież modliła się podczas wielkich spotkań z Ojcem Świętym w Rzymie, Buenos Aires, Santiago de Compostela, na Jasnej Górze, w Denver, w Manili, w Paryżu, w Rzymie, w Toronto, w Kolonii, w Sydney, w Madrycie, w Rio de Janeiro. Miliony młodych oczu patrzyło na ten Krzyż w trakcie jego wielkiej pielgrzymki przez cały świat. Przy Krzyżu ŚDM modliły się, w różnych językach, już miliony młodych ludzi. Dotykały go setki tysięcy młodych rąk. Krzyż był także w szpitalach i więzieniach (Irlandia, Gabon, Kanada). W Austrii przy Krzyżu modlili się uczestnicy „Katholikentag". W Portugalii Krzyż przewodniczył narodowej pielgrzymce do Fatimy. W Niemczech pielgrzymka Krzyża została nazwana „drogą pojednania" i podczas niej modlono się o zaleczenie ran podziału między Wschodem i Zachodem. W Afryce, w miejscach nazywanych „ziemią śmierci, klęski i rozpaczy", Krzyż był przyjmowany jako znak nadziei, a w Rwandzie - znak przebaczenia. Przy Krzyżu oraz Ikonie Matki Bożej – symbolach Światowych Dni Młodzieży - spotykali się katolicy z przedstawicielami innych wyznań.

IKONA SALUS POPULI ROMANI

Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani towarzyszy Krzyżowi ŚDM w jego pielgrzymowaniu po świecie. Jest to kopia słynącego łaskami obrazu Salus Populi Romani. Tradycja podaje, że w roku 590, podczas straszliwej epidemii dżumy w Rzymie, papież Grzegorz Wielki niósł ten obraz w uroczystej procesji błagalnej, prosząc Pana Boga o ocalenie miasta. W pewnym momencie ujrzał na niebie pięknego anioła, który chował właśnie karzący miecz, będący znakiem Bożego gniewu. Kiedy ustąpiła zaraza, rozwinął się szczególny kult Matki Bożej czczonej w tym właśnie wizerunku. Cudowny Obraz Matki Bożej Salus Populi Romani znajduje się w Rzymie w Bazylice Matki Bożej Maria Maggiore. W roku 2000 kopię tego obrazu umieszczono przy ołtarzu papieskim podczas jubileuszowego spotkania młodych na Tor Vergata. W Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany w 2003 roku, Ojciec

Święty Jan Paweł II napisał do młodzieży: „Wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach, których nie brakuje w życiu każdego człowieka, nie jesteście sami: tak jak Janowi u stóp Krzyża, tak i wam Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała was swoją czułością. Drodzy młodzi, wy wiecie: chrześcijaństwo nie jest opinią i nie polega na próżnych słowach. Chrześcijaństwo to Chrystus! To Osoba, to Żyjący! Spotkać Jezusa, kochać Go i sprawić, by był kochany - oto chrześcijańskie powołanie. Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy. Swoim wstawiennictwem formuje w was serce uczniów zdolnych słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze Ojca i prawdziwą godność człowieka".

W Niedzielę Palmową 2003 roku, na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II, Ikona Matki Bożej została dołączona do Krzyża ŚDM, aby razem z nim wędrować poprzez kraje całego świata i przygotowywać kolejne Światowe Dni Młodzieży. W tym dniu Jan Paweł II skierował do młodzieży następujące słowa: „Delegacji przybyłej z Niemiec powierzam dziś również Ikonę Maryi. Odtąd będzie ona wraz z Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Oto Matka twoja! Będzie ona znakiem macierzyńskiej obecności Maryi wśród młodych, wezwanych, tak jak apostoł Jan, do przyjęcia Jej w swoim życiu". Do młodzieży polskiej powiedział wówczas: „Pozdrawiam również młodzież polską. Niech Krzyż Chrystusa będzie dla was drogowskazem w życiu, w trudnych czasem wyborach życiowych, a Matka Najświętsza wzorem pięknej miłości”. Obraz Matki Bożej, umieszczony obok Krzyża, przypomina młodzieży słowa Chrystusa: „Oto Matka twoja". Wskazuje im także jako wzór postawę Św. Jana: „uczeń wziął Ją do siebie" (J 19, 27).

Tekst Opracowany merytorycznie przez Duszpasterstwo Diecezji Poznańskiej.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież