Okres Adwentu, tak jak wszędzie w Kościele, był i u nas czasem skupienia i wyczekiwania na narodzenie Bożego Syna Jezusa. Parafia przygotowywała się na to wielkie i radosne wydarzenie w sposób duchowy, poprzez uczestniczenie w adwentowych Mszach świętych jak i rekolekcjach adwentowych, po których licznie przystąpiliśmy do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Przygotowywaliśmy się także do Bożego Narodzenia w sposób zewnętrzny, poprzez zaangażowanie się w montaż i dekorację dziesięciu pięknych choinek w kościele, oraz poprzez prace porządkowe i dekoracyjne.

Po odbytych rodzinnych wieczerzach wigilijnych w naszych mieszkaniach, gromadnie udaliśmy się do kościoła na tradycyjną Pasterkę. To zawsze jest wielkie przeżycie religijne móc uczestniczyć w tej nocnej Eucharystii na cześć narodzin Boga Człowieka, niosącego w darze wiarę, nadzieję i miłość. Kolęda "Wśród nocnej ciszy" na wstępie jest eksplozją naszych radosnych uczuć z zakończenia oczekiwania na przyjście na świat maleńkiego Jezusa. Nasza radość wynikła ze świadomości, że Bóg nie pozostawił nas samych.

Kazanie Księdza Proboszcza tą naszą świadomość utwierdziło i wzmocniło. Miłość przyszła do nas na świat jako dar dla nas i jednocześnie zadanie. Bogu niech będą dzięki za to, że jesteśmy Parafią, że mamy Kościół a w nim Kapłanów - szafarzy  Bożych Sakramentów, za to że mamy się gdzie spotykać na Eucharystiach i modlitwie. Obyśmy nigdy nie sprzeniewierzyli się Bogu i abyśmy zawsze wykazywali się czynną troską o nasz wspólny Boży Dom. Jezus się nam narodził! A my szczerze zadbajmy o to, aby te Narodziny odnotowały się na dyskach pamięci naszych kochających serc.

foto: Piotr Zimnal

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież