A- A A+

Zakończyliśmy wielkopostne rekolekcje

W dniach 13-16 marca przeżywaliśmy w naszej Parafii wielkopostne rekolekcje. Słowo Boże głosił nam ks. Ireneusz Majewicz. Wszystkie homilie odsłuchać można na naszej stronie internetowej. Dziękujemy Bogu za ten czas wielkiej łaski, duchowych poruszeń i nawróceń prowadzących nas w ramiona miłosiernego Ojca.

 Drukuj  Email

Program parafialnych rekolekcji wielkopostnych

W dniach 13-16 marca przeżywać będziemy w naszej Parafii rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je ks. Ireneusz Majewicz z parafii św. Mikołaja w Lewicach (archidiecezja poznańska), którego gościliśmy już u nas we wrześniu ubiegłego roku. Zachęcamy do modlitwy w intencji ojca rekolekcjonisty i owocnego przeżycia tego czasu dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Wykorzystajmy ten czas na dobre duchowe przygotowanie naszych serc w Sakramencie Pokuty i Pojednania, abyśmy mogli z prawdziwą radością przeżywać Święta Paschalne czyli największe tajemnice naszej wiary.

 Drukuj  Email

Program rekolekcji szkolnych

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży odbędą się w dniach 29 luty - 2 marca. Poniżej przedstawiamy ich program. Prosimy rodziców i opiekunów o przypomnienie dzieciom o tych terminach, a wszystkich parafian prosimy o modlitwę w intencji owocnego przeżycia tego czasu, a zwłaszcza o dobą spowiedź dla dzieci i młodzieży. Módlmy się także w intencji kapłana, który te rekolekcje będzie prowadził.

 Drukuj  Email

Wyróżnienie dla naszego kapłana

Informujemy, że Rada Naukowa Wydziału Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu w Sumach na Ukrainie przyznała certyfikaty/listy uznania za pracę na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej (polsko-ukraińskiej), pracę naukową oraz inne działania propagujące naukę dla środowiska naukowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w tym m.in. dla wykładającego tam ks. dra Krystiana Kucharczyka. Księdzu Krystianowi serdecznie gratulujemy!

 Drukuj  Email

Zgłębiamy tajemnicę Mszy Świętej

W niedzielę 7 lutego gościliśmy w naszej Parafii o. Zbigniewa Ptaka - paulina, kiedyś związanego z Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw w Leśniowie, a obecnie posługującego na Skałce w Krakowie. Ojciec Zbigniew w czasie homilii przybliżał nam istotę i sens tego wszystkiego, czego jesteśmy uczestnikami w czasie każdej Mszy Świętej.

 Drukuj  Email

"Chrystusowymi śladami" - propozycja duchowego rozwoju

Wielki Post który niebawem rozpoczniemy jak zawsze będzie okazją do odnowienia relacji z Jezusem, naszym Odkupicielem. Nieocenioną pomocą do owocnego przeżywania tego czasu jest książka Pani Ewy Klimczyk, naszej parafianki, która zachęca nas abyśmy podążyli „Chrystusowymi śladami”. Książka o tym właśnie tytule, czyli zbiór rozważań Drogi Krzyżowej, trafia właśnie do księgarni. W niedzielę 31 stycznia będziemy mieli wyjątkową okazję nabyć książkę „Chrystusowymi śladami” od samej autorki również w naszym kościele.

 Drukuj  Email

Kilka słów o Rycerstwie św. Michała Archanioła

Zastęp Rycerstwa świętego Michała Archanioła działa  w naszej parafii od 2015 r. Członkami Rycerstwa są chrześcijanie bierzmowani, którzy otwierając się na działanie Ducha Świętego chcą coraz bardziej oddawać się Chrystusowi i jednoczyć z Nim, wspomagać Kościół - Jego Mistyczne Ciało odpędzając od niego ataki złych duchów, współpracować z Chrystusem i Kościołem w dziele zbawienia świata i w budowaniu królestwa Bożego na ziemi. Opiekunem Zastępu jest ks. prałat Stefan Wyporski.

 Drukuj  Email