Poniżej znajdują się informacje o próbach, zaliczeniach pytań oraz spotkaniach dla kandydatów do bierzmowania.

Klikając na poniższy link można otworzyć lub pobrać plik zawierający pytania i modlitwy, które kandydaci do bierzmowania powinni znać.

PYTANIA  DO  BIERZMOWANIA

Poniżej znajduje się link, pod którym można otworzyć lub pobrać Katechizm dla osób przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Katechizm dla bierzmowanych

W wieczór Uroczystości Objawienia Pańskiego młodzież z naszej Parafii z pomocą ks. Wojciecha przygotowała przedstawienie obrazujące, jak współcześnie mogłoby wyglądać zwiastowanie i narodzenie Pana Jezusa.

W dniach 26-28 września w Olkuszu odbywają się V Spotkania Młodych Diecezji Sosnowieckiej. W tym roku młodzież na drugi czyli sobotni dzień mogła wybrać się korzystając z bezpłatnych przejazdów autokarem ze swojego dekanatu. Z naszego dekanatu czyli św. Jadwigi Śląskiej „uzbierał się” cały 50-osobowy autokar, w którym znalazła się także siedemnastoosobowa grupa z naszej Parafii.

Młodzież w naszej parafii nie jest skupiona jedynie w ramach jednej określonej grupy. Zasadniczo można wyodrębnić dwie podgrupy, z tym, że niektóre osoby działają w obu jednocześnie. Grupy te charakteryzują się urokiem młodości, którą widać w aktywności, w rozwijających się talentach, w wyobraźni i w niezwykłych pomysłach, a wszystkie te cechy wykorzystują na chwałę Pana i ku ubogaceniu nas wszystkich.