Hasłem tegorocznej pielgrzymki, która miała miejsce w sobotę 16 czerwca były słowa: „Duch Święty darem Serca Jezusa”.

Spotkanie rozpoczęliśmy w sali Ojca Augustyna Kordeckiego odśpiewaniem Godzinek o Najświętszym Sercu Pana Jezusa poprowadzonym przez siostrę Bernadetę – wizytkę z Krakowa.

Następnym punktem był referat ks. dyrektora Stanisław Gruca SCJ – naszego diecezjalnego opiekuna. Referat nawiązywał do hasła pielgrzymki i oparty był na fragmentach Pisma Świętego Starego Testamentu – Księgi Proroka Ezechiela, Proroka Izajasza, a także do encykliki papieża Piusa XII.

 „I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrzna. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała” Ez 36,26. Jezus przyszedł na ziemię, by nas zbawić. Umiera na krzyżu, a nam posyła Ducha Świętego. Przebite Serce Jezusa to początek Kościoła, to miłość Boga Ojca do ludzi. Dał Ducha Świętego czyli żywe Serce Jezusa. Ksiądz Stanisław zakończył referat pytaniem do zgromadzonych pielgrzymów – „Jak żyć miłością Serca Jezusowego?”

Trzecim punktem dnia było spotkanie z ks. bp. Stanisławem Salaterskim – przewodnikiem duchowym Straży Honorowej, który przewodniczył też Mszy świętej koncelebrowanej na szczycie jasnogórskim. Wysłuchaliśmy świadectw z różnych ośrodków strażowych.

Po krótkiej przerwie spotkaliśmy się na wałach jasnogórskich, aby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej poprowadzonej przez ks. dyrektora Tomasza Moskala z Kielc, a rozważania czytali zelatorzy z różnych ośrodków w Polsce.

Po Mszy świętej odprawionej o godz. 15.00 udaliśmy się do autokaru, aby powrócić do swoich parafii. Dziękujemy Opatrzności Bożej za ten piękny dzień, za wspólne pielgrzymowanie, za pogodę oraz za wszelkie łaski, jakie Serce Jezusa pełne miłości zlewa na nas.

foto: Krystyna Bednarz

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież