„Jakże bardzo potrzebny jest w Kościele zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona” – św. Jan Paweł II

Początki wspólnoty

Duchowe początki Straży Honorowej sięgają Kalwarii. Tam obok wiszącego na Krzyżu Zbawiciela, którego Serce zostało przebite włócznią stanęli jako pierwsi: Najświętsza Maryja Panna, św. Jan i św. Maria Magdalena. XIX wieków później we Francji, w mieście Bourg-en-Bresse 13 marca 1863 roku powstała wspólnota kontynuująca to duchowe dziedzictwo. Po roku zatwierdzona jako bractwo, czternaście lat później stała się Arcybractwem Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była wizytka – s. Maria Bernaud od Najświętszego Serca.