„Pójdź o Honorowa Straży pełnić świętą służbę Twą. U stóp Pańskich stań ołtarzy. Otocz Boskie Serce czcią”. Przy Hymnie Straży Honorowej NSPJ w uroczystej procesji wprowadzono sztandary z różnych ośrodków z diecezji sosnowieckiej zaproszonych do wspólnego świętowania XXI zjazdu Straży Honorowej oraz XX-lecia powstania naszej parafialnej wspólnoty Straży Honorowej NSPJ.

W sobotę 21 kwietnia w naszej Parafii przeżywać będziemy piękny jubileusz istnienia w naszej Parafii Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy Parafian - nie tylko członków tej wspólnoty - do uczestniczenia w tym podniosłym wydarzeniu. Poniżej przedstawiamy jego program.

14 października przypada w kalendarzu liturgicznym wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, która jest patronką Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Członkowie tej wspólnoty, tak mocno widocznej w naszej Parafii, uroczyście przeżywali święto swojej patronki uczestnicząc w wieczornej Eucharystii oraz agapie, która miała po niej miejsce.

Na Mszy świętej w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa spotkali się członkowie Straży Honorowej NSPJ. Po Eucharystii odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie. Jak zawsze nie zabrakło na nim pyszności i wspaniałej atmosfery.

17 czerwca 2017 roku u stóp Matki Bożej Częstochowskiej zgromadziła się wielotysięczna rzesza czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa w dorocznej pielgrzymce Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Tegoroczne pielgrzymowanie przebiegało pod hasłem - „W sercu Chrystusa lśni blask Serca Jego Matki”.

W sobotę 10 czerwca wyjechaliśmy na pielgrzymkę zorganizowaną przez Straż Honorową NSPJ do sanktuariów w Radecznicy oraz w Krasnobrodzie. Pod duchowym przewodnictwem ks. Jana wróciliśmy z niej ubogaceni nie tylko wewnętrznie, ale i bogatsi o „nowego” przyjaciela – św. Antoniego, którego od teraz możemy już na stałe czcić w naszej Parafii.

Tegoroczne rekolekcje dla członków Straży Honorowej i czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego były w tym roku w domu rekolekcyjnym Sióstr Serafitek w Hałcnowie w dniach 26-28 maja br. Poprowadził je nasz diecezjalny opiekun ks. Tadeusz Michałek SCJ. Temat brzmiał – „Pan Bóg przez Maryję ponownie ofiaruje nam miłosierdzie i wszelką nadzieję.”