W dniach 27-28 maja miała miejsce dwudniowa autokarowa pielgrzymka z Parafii św. Floriana do Sanktuarium MB w Kalwarii Pacławskiej - jako cel główny, zorganizowana przez panią Marię Jelińską - Główną Zelatorkę Róż Różańcowych. Pielgrzymka liczyła pięćdziesiąt trzy osoby a duchową opiekę sprawował nad nią Ks. Prałat Stefan Wyporski, nasz Proboszcz, za co jesteśmy Mu bardzo wdzięczni. 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to dzień wdzięczności za wypowiedziane słowo „Fiat” na słowa wypowiedziane przez Archanioła Gabriela – „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. W tym to właśnie dniu Żywy Różaniec zgromadził się w świątyni, aby wspólnie modlić się o Jego rozwój i błogosławieństwo Boże dla jego członków.

W pierwszą sobotę stycznia po wieczornej Mszy świętej odbyło się spotkanie opłatkowe zelatorów i zarządu Żywego Różańca. Natomiast w niedzielę 8 stycznia po porannej Mszy świętej opłatkiem połamali się obecni w kościele członkowie tej wspólnoty parafialnej. Serdeczne życzenia złożył wszystkim ks. Proboszcz Stefan Wyporski oraz główna zelatorka - Maria Jelińska.

8 października odbyła się pielgrzymka dziękczynna członków Kół Żywego Różańca do Matki Bożej Piekarskiej. Inicjatorem i organizatorem pielgrzymki była Maria Jelińska - główna zelatorka Kół Żywego Różańća w naszej parafii.

W sobotę 21 maja o godz. 5.00  52-u osobową grupą wyruszyliśmy na wcześniej zaplanowaną i zorganizowaną przez panią Marię Jelińską pielgrzymkę. Piękna pogoda, która zaczęła się tego dnia nie opuściła nas aż do przyjazdu z powrotem.

30 kwietnia odbyła się piesza pielgrzymka Róż Różańcowych, w ramach corocznej diecezjalnej pielgrzymki, do Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej pod przewodnictwem Ks. Prałata Stefana Wyporskiego - Proboszcza św. Floriana i głównej Zelatorki Marii Jelińskiej.

Podobnie jak ubiegłym roku spotkanie opłatkowe członków Żywego Różańca zostało podzielone – w sobotni wieczór opłatkiem połamały się zelatorki poszczególnych Róż, a w niedzielny poranek wszyscy członkowie wspólnoty różańcowej. Także w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 swoje opłatkowe spotkanie miały dzieci należące do Żywego Różańca.