8 grudnia Katoliccy Doradcy Życia Rodzinnego (KDŻR) Diecezji Sosnowieckiej spotkali się na kolejnym cyklicznym spotkaniu modlitewno-formacyjno-organizacyjnym w Centrum Służby Rodzinie i Życiu. Było to ostatnie  - siódme, wraz z rekolekcjami w Bystrej, spotkanie w tym roku.

Spotkanie było liczniejsze niż w poprzednie i odbyło się w szczególnym dniu 8 grudnia - w Niepokalane Poczęcie NMP. Najważniejszym momentem każdego spotkania jest Eucharystia sprawowana na początku. Ten fakt uzmysławia nam zawsze nasz Opiekun Duchowy Ks. Grzegorz Koss, który ją dla nas sprawował. On też wygłosił do nas kazanie, w którym zaznaczył kilka istotnych treści. Zwiastowanie NMP jest Bożym planem naszego zbawienia. Nikt z nas nie jest przez przypadek na tym świecie. Tak jak Maryi, tak i nam Pan Bóg powierza konkretne zadanie - powołanie i co bardzo ważne, nie pozostawia nas samymi, jeśli kroczymy drogą naszego powołania. Wspiera On nas swoją łaską, a współpracując z nią możemy osiągnąć wspaniałe zamierzone owoce o jakich nawet byśmy nie pomyśleli. Pan Bóg nigdy nikogo nie zniewala ale oczekuje od nas wolnego wyboru. Wzorem dla nas wszystkich w realizacji Bożego powołania niech będzie Maryja, Matka Boża.

Część informacyjną spotkania wypełniły nam dwie Panie - pracownice Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego, zaproszone przez Ks. Dyrektora Grzegorza Kossa: Pani Katarzyna Górczyńska i Pani Gabriela Rosół. Sprawy, o których mówiły bardzo mnie zainteresowały i poruszyły, a widziałem że nie tylko mnie. Powiem uczciwie! Nie zdawałem sobie do końca sprawy z tego, jak ważną funkcję pełni ten Ośrodek. To co szczególnie mnie poruszyło, to skala staranności i dbałości Ośrodka w kwalifikacji potencjalnych rodziców do adopcji dziecka (dzieci). Skonfrontowałem to z moim doświadczeniem bycia wieloletnim KDŻR w kontaktach z narzeczonymi. Z tego porównania wyszedł mi taki oto smutny obraz: Gdyby taką miarę wymogów, jaką przykłada Ośrodek Adopcyjny chętnym parom małżeńskim do adopcji dziecka (dzieci), przyłożyć do niektórych par narzeczonych, to z całą pewnością nie doszłoby do zawarcia przez nie związków małżeńskich. I piszę to z całą odpowiedzialnością. Ten problem według mnie dotyczy głównie przygotowania dalszego, mało uświadamianego w wielu małżeństwach i rodzinach, i wymaga ustawicznej pracy i pedagogicznej troski wszystkich instytucji, którym na sercu leży przyszłość i dobro polskich rodzin.

Na pewno zarówno ja sam, jak i moje koleżanki i koledzy KDŻR wykorzystamy nabytą pogłębioną wiedzę z tego spotkania w naszych najbliższych kontaktach z narzeczonymi.
W imieniu własnym i wszystkich KDŻR, którzy wzięli udział w tym spotkaniu, składam podziękowania jego Organizatorom za odprawioną Mszę Świętą i za zaproszenie specjalnie dla nas tak wspaniałych Prelegentek. A korzystając z okazji składam Wszystkim serdeczne życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

foto: Piotr Zimnal

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież