6 stycznia to dzień Objawienia Pańskiego. Święto obchodzone prawie w całym świecie bardzo uroczyście. Była to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca. W godzinach popołudniowych zgromadziliśmy się w naszym kościele, aby modlić się odmawiając różaniec, prosząc Matkę Bożą o wszystkie potrzebne łaski dla naszych rodzin i całej naszej wspólnoty parafialnej.

7.X. to piękne święto Matki Bożej Różańcowej, a w tym miesiącu była to pierwsza sobota.

Po wakacyjnej przerwie w I sobotę miesiąca spotkali się członkowie Żywego Różańca w kościele na Adoracji wraz z kapłanem Marcinem Słodczykiem, który rozpoczął u nas pracę duszpasterską.

W sobotę 3 czerwca po Mszy św. o godz. 18.00 odbyło się zapowiedziane wcześniej  familijne spotkanie członków Żywego Różańca, uczestników autokarowej pielgrzymki do Sanktuariów w Przeczycach, Jodłówce, Kalwarii Pacławskiej i w Przemyślu, oraz zaproszonych uczestników Eucharystii.

W dniach 27-28 maja miała miejsce dwudniowa autokarowa pielgrzymka z Parafii św. Floriana do Sanktuarium MB w Kalwarii Pacławskiej - jako cel główny, zorganizowana przez panią Marię Jelińską - Główną Zelatorkę Róż Różańcowych. Pielgrzymka liczyła pięćdziesiąt trzy osoby a duchową opiekę sprawował nad nią Ks. Prałat Stefan Wyporski, nasz Proboszcz, za co jesteśmy Mu bardzo wdzięczni. 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to dzień wdzięczności za wypowiedziane słowo „Fiat” na słowa wypowiedziane przez Archanioła Gabriela – „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. W tym to właśnie dniu Żywy Różaniec zgromadził się w świątyni, aby wspólnie modlić się o Jego rozwój i błogosławieństwo Boże dla jego członków.

W pierwszą sobotę stycznia po wieczornej Mszy świętej odbyło się spotkanie opłatkowe zelatorów i zarządu Żywego Różańca. Natomiast w niedzielę 8 stycznia po porannej Mszy świętej opłatkiem połamali się obecni w kościele członkowie tej wspólnoty parafialnej. Serdeczne życzenia złożył wszystkim ks. Proboszcz Stefan Wyporski oraz główna zelatorka - Maria Jelińska.