Cykliczne spotkanie Katolickich Doradców Życia Rodzinnego Diecezji Sosnowieckiej odbyło się w 2 kwietnia w Centrum Służby Życiu i Rodzinie w Sosnowcu przy ul. Skautów 1.

Spotkanie, jak zwykle rozpoczęło się Mszą Świętą, którą sprawował Ks. Grzegorz Koss -  Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej, który też wygłosił do nas kazanie. Mottem i przesłaniem kazania był ewangeliczny nakaz  głoszenia Słowa Bożego, dawanie świadectwa wiary własnym życiem, oraz głoszenie, że Pan Jezus Zmartwychwstały może każdego z nas wyprowadzić z grobu naszych grzechów.

Sprawy organizacyjne zostały sprawnie przekazane przez Panią mgr Agnieszkę Krajniewską - Diecezjalną Instruktorkę Katolickiego Poradnictwa Rodzinnego.

W ramach programu edukacyjnego, przewidzianego na spotkanie wystąpił do nas z wykładem multimedialnym ks. Tomasz Smalcerz z tematem: "Nowe prawo procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa w świetle wytycznych papieża Franciszka". Ten wykład, wysłuchany w wielkim skupieniu, uporządkował moje, a myślę, że nie tylko moje spojrzenie na sprawę stwierdzenia nieważności małżeństwa i ugruntował przekonanie, że w Kościele Katolickim nie ma rozwodów. Dziękujemy za to Prelegentowi. Księdzu Grzegorzowi dziękujemy za spotkanie i troskliwą opiekę nad nami - katolickimi doradcami życia rodzinnego.

foto: Piotr Zimnal

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież