25 kwietnia zostały przeprowadzone wiosenne prace porządkowe w otoczeniu Kościoła i malarskie w refektarzu na plebani. Prace wykonali nasi parafianie z inicjatywy księdza Proboszcza.

Po kilku dniach prac zakończyła się zapowiadana wcześniej wymiana ukośnego okna na ścianie frontowej kościoła.

W budynku katechetycznym, w tym w kancelarii oraz w refektarzu (jadalni na plebanii) trwa malowanie ścian i sufitów, które uległy częściowemu zniszczeniu na skutek przeciekających dachów.

W sobotę 21 listopada podświetlenie krzyża w narożniku przykościelnego placu stało się faktem. Nasz parafianin, Aleksander Rakoczy - emerytowany elektryk, po skompletowaniu niezbędnych elementów oświetlenia dokonał ich montażu i podłączenia do prądu.

W dniach 14 i 15 listopada wykonywane były prace przygotowawcze w celu oświetlenia krzyża, który znajduje się w narożniku placu kościelnego, oraz jesienne prace porządkowe wokół kościoła. Kontynuowano także prace tynkarskie na budynku katechetycznym.

Sprzyjająca pogoda, która towarzyszy nam w ostatnich dniach była zachętą dla chętnych parafian, aby poczynić jesienne porządki i prace przy kościele oraz przeprowadzić dalsze prace malarskie ściany skarpy okalającej kościół od strony budynku katechetycznego.

W ostatnich miesiącach grupa parafian podjęła się odmalowania zniszczonego przez warunki atmosferyczne ogrodzenia placu parafialnego. Prace rozpoczęły się przed wakacjami i zostały zakończone w ubiegłym tygodniu. Odmalowanych zostało 70 podwójnych przęseł ogrodzenia.