Ks. Andrzej Mróz


Proboszcz. Urodził się 4 sierpnia 1967 roku. Pochodzi z parafii św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1992. W latach 1999-2006 pracował w naszym dekanacie będąc wikariuszem w parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu. W latach 2015-2020 był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach. Administrator Parafii św. Floriana od 16 października 2020 roku. Proboszcz Parafii św. Floriana od 14 września 2021 r. 27 sierpnia 2022 roku otrzymał dekret na wizytatora katechetycznego naszej diecezji. 22 kwietnia 2023 roku został członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

 


  

 

 

Ks.  Adam Nackowski

Wikariusz. Urodził się 8 czerwca 1992 roku. Pochodzi z parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 2017 roku. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł licencjata kanonicznego z zakresu historii Kościoła. W parafii św. Floriana od 27 sierpnia 2021 r. Jest Dyrektorem Archiwum Diecezji Sosnowieckiej im. ks. Jerzego Wolnego w Będzinie. 

 


   

 

 

Ks. Paweł Stanisz

Wikariusz. Urodził się w 1978 roku. Pochodzi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Wolbromiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 2004 roku. W parafii św. Floriana od 27 sierpnia 2023 roku.

 


 

  

   

Ks. Grzegorz Koss

Rezydent. Urodził się 25 maja 1973 roku. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 2004 roku. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1998). W latach 2004-2008 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach. Pełnił jednocześnie posługę diecezjalnego moderatora diakonii życia Ruchu Światło-Życie diecezji sosnowieckiej. Studiował na Wydziale Bioetyki Papieskiego Uniwersytetu „Regina Apostolorum” w Rzymie. Od września 2012 roku do września 2022 roku pełnił funkcję duszpasterza rodzin diecezji sosnowieckiej. 14 kwietnia 2022 roku został ogłoszony kanonikiem honorowym sosnowieckiej kapituły katedralnej. Jest Dyrektorem Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu, w którym zajmuje się kierownictwem duchowym oraz problemami z pogranicza psychologii i duchowości.  Od 1 kwietnia 2023 roku został mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia. W parafii św. Floriana od 27 sierpnia 2017 r.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież