Spotkanie opłatkowe zelatorów Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ odbyło się w sobotę 20 stycznia w kościele Sióstr Wizytek w Krakowie. Zainaugurowało ono jubileusz 350-lecia Wielkich Objawień Serca Jezusowego św. Małgorzacie Marii Alacoque.

W pierwszy czwartek stycznia odbyło się comiesięczne spotkanie Straży Honorowej NSPJ, które było jednocześnie okazją do złożenia sobie świątecznych życzeń i połamania się opłatkiem.

W sobotę 17 czerwca odbyła się XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach pod hasłem „Pielęgnujcie kult Najświętszego Serca Pana Jezusa”.

18 marca 2023 roku w naszej parafii odbył się jubileusz 25-lecia istnienia Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Na tę okoliczność przybyli do naszego kościoła członkowie tej wspólnoty z zaprzyjaźnionych parafii.

18 marca 2023 roku przypada XXV rocznica powstania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Parafii. Pragniemy w tym dniu dziękować i wielbić Boże Serce za ten wielki dar łaski i służby dla Kościoła.

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca członkowie Straży Honorowej NSPJ spotkali się na adoracji Najświętszego Sakramentu i wieczornej Mszy świętej. Następnie odbyło się comiesięczne zebranie, które w tym miesiącu miało charakter spotkania opłatkowego.

16 października przedstawiciele wspólnot Straży Honorowej Diecezji Sosnowieckiej oraz wspólnot z Krakowa, Węglówki, Włodawy i Koszyc spotkali się w Bazylice NSPJ w Krakowie, aby przeżywać w kontekście jubileuszu setną rocznicę poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Główne obchody odbyły się w krakowskiej Bazylice Ojców Jezuitów 11 czerwca bieżącego roku.