Po wieczornej Eucharystii w niedzielę 15 stycznia członkowie Chóru parafialnego oraz Akcji Katolickiej spotkali się, aby złożyć sobie świąteczno-noworoczne życzenia. Spotkaniu przewodniczył ks. Proboszcz, któremu towarzyszyli - ks. Adam Nackowski, gościnnie ks. Marcin Słodczyk oraz dk Karol Latos.

Wspomnienie św. Cecylii, która jest patronką muzyków jest coroczną okazją do świętowania dla naszego parafialnego chóru. I właśnie dlatego chórzyści spotkali się na wieczornej niedzielnej Mszy świętej w dniu 20 listopada, którą ks. Adam Nackowski sprawował w ich intencji.

W niedzielę 16 stycznia na Mszy świętej o godz. 18.00 mogliśmy usłyszeć śpiew naszego Chóru parafialnego, dla którego modlitwa przy Stole Eucharystycznym było początkiem wieczornego spotkania opłatkowego. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii przez ks. Marcina i wysłuchaniu życzeń skierowanych przez ks. Proboszcza rozpoczął się długi i radosny wieczór kolędowania przy akompaniamencie gitary, którą przyniósł ze sobą ks. Adam. 

W dniu kończącym liturgiczny okres Bożego Narodzenia, a więc w Niedzielę Chrztu Pańskiego Chór parafialny zorganizował wieczorne spotkanie opłatkowe, w którym oprócz członków tej grupy parafialnej udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich kapłani – ks. Proboszcz Stefan Wyporski, ks. Proboszcz senior Tadeusz Kamiński, ks. Mirosław Wilk oraz ks. Marcin Słodczyk.

22 listopada w Kościele wspominamy św. Cecylię i z tego względu Chór parafialny uczcił swoją patronkę poprzez uczestnictwo we Mszy świętej w dniu 17 listopada, a następnie w wieczornym spotkaniu przy smacznie zastawionym stole.

Kolejne ze spotkań opłatkowych, które od tego roku mogą odbywać się w wyremontowanej salce parafialnej, przeżywała 13 stycznia po wieczornej niedzielnej Mszy świętej wspólnota członków Chóru parafialnego.

18 listopada dane mi było uczestniczyć we Mszy świętej z udziałem naszego parafialnego chóru oraz w spotkaniu na salce parafialnej zorganizowanego z okazji zbliżającego się wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej.