To nie tak miało być! Zawsze, odkąd w naszej sosnowieckiej diecezji działa Katolickie Poradnictwo Rodzinne, podległe Wydziałowi Duszpasterstwa Rodzin, Dyrekcja Wydziału organizowała wyjazdowe trzydniowe rekolekcje dla KDŻR.

Były one podsumowaniem rocznej pracy doradców w dekanatach diecezji, a nade wszystko modlitewnym skupieniem i formacją duchową, wymianą doświadczeń, oraz dziękczynieniem i zawierzeniem Panu Bogu następnego roku pracy na rzecz jak najbardziej owocnego współuczestniczenia z narzeczonymi w ich bezpośrednim przygotowaniu się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany odbycia trzydniowych rekolekcji wyjazdowych w Imbramowicach koło Miechowa w klasztorze Sióstr Norbertanek, jakie były przygotowane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin pod kierownictwem Ks. Grzegorza Kossa – Dyrektora Wydziału. W zaistniałej sytuacji powziął on decyzję o nie rezygnowaniu z ustalonego od lat porządku i po konsultacji z innymi zdecydował o odbyciu jednodniowego dnia skupienia  w Parafii św. Floriana w Sosnowcu w sobotę 12 września.

Na prowadzącego dzień skupienia został zaproszony Ks. Paweł Nowak - penitencjarz diecezjalny, odpowiedzialny w diecezji także za formację najmłodszych księży. To on w dwóch wygłoszonych konferencjach i kazaniu podczas Mszy Świętej przekazał nam nowe spojrzenie na Sakrament Pokuty i Pojednania, które to refleksje wywarły na słuchających duże wrażenie. Kaznodzieja mówił m.in. o tym, że Sakrament Spowiedzi to Sakrament przezwyciężenia grzechu, oraz że to spotkanie z Bogiem w miejscu popełnionego przez nas grzechu. To oznacza, że jeżeli Pan Bóg nie boi się spotkać z nami w miejscu popełnionego przez nas grzechu, to znaczy, że bardzo nas kocha. Uczestnicy spotkania usłyszeli także, że piękno Bożej miłości polega na tym, że Bóg kocha nas bezwarunkowo, a nie mówi: najpierw się popraw, lub najpierw uczyń zadośćuczynienie. Dobra spowiedź to szczere wyznanie grzechów, szczery żal za nie i mocne postanowienie poprawy, zaś jej efektem jest uwolnienie się od nich. Ks. Paweł przypomniał nam, że swoje grzechy oddajemy Jezusowi na krzyżu, a On je nam na nim zabiera. Ponadto grzechu wyznanego i odpuszczonego już nie ma i nie powinniśmy do niego wracać, bo nie ma nic przykrzejszego dla spowiednika niż widok odchodzącego smutnego i przygnębionego penitenta. Zostaliśmy wezwani, aby pamiętać, że uwolnienie od ciężaru grzechu, który oddaliśmy Jezusowi na Krzyżu jest powodem do radości a nie do smutku czy przygnębienia. Ks. Paweł zwrócił nam również uwagę, że do każdej spowiedzi trzeba się dobrze przygotować na modlitwie i w rachunku sumienia, bo spowiedź wymaga od nas wysiłku i odwagi stanięcia samemu przed Bogiem. Wszystkie te rady będziemy chcieli dobrze zapamiętać i jako Katoliccy Doradcy przekazać je dalej naszym słuchaczom, którymi są narzeczeni.
W czasie naszego dnia skupienia miała miejsce także adoracja Najświętszego Sakramentu, o której  ks. Paweł mówił nam, że to czas przebywania w miłości sam na sam z Panem Bogiem.

Mimo ograniczonego czasu tego dnia była także możliwość zadawania pytań, a także część "dla ciała", w tym m.in. półgodzinne grillowanie.

Ks. Grzegorz Koss, oraz uczestnicy dnia skupienia podziękowali ks. Pawłowi Nowakowi za poprowadzenie tego dnia, za Mszę Świętą, oraz wygłoszone nauki. Ks. Paweł został też zaproszony na przybycie do nas na jedno z cyklicznych spotkań KDŻR, które odbywają się w Centrum Służby Rodzinie i Życiu przy ul. Skautów 1 w Sosnowcu, które to zaproszenie zostało przyjęte.

foto: Piotr Zimnal

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież