W dniach 2-4 września odbyły się coroczne rekolekcje Katolickich Doradców Życia Rodzinnego (KDŻR) Diecezji Sosnowieckiej w Imbramowicach u Sióstr Norbertanek.

Organizatorem rekolekcji był Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej, któremu przewodniczy Ks. Grzegorz Koss – Dyrektor Wydziału, we współpracy z Diecezjalną Instruktorką Poradnictwa Rodzinnego panią Agnieszką Krajniewską. Ks. Dyrektor o przeprowadzenie rekolekcji poprosił ks. dra Pawła Pielkę - duszpasterza akademickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Celami rekolekcji było umocnienie wiary, utwierdzenie i wzmocnienie powołania do służby narzeczonym, małżeństwu i rodzinie, umocnienie i ożywienie wspólnoty KDŻR pracujących na terenie Diecezji Sosnowieckiej, umocnienie własnego małżeństwa i rodziny każdego uczestnika KDŻR oraz przekazanie istotnych informacji dla dalszego sprawnego funkcjonowania katolickiego poradnictwa rodzinnego w naszej Diecezji.

Najważniejszym punktem każdego dnia była Msza Święta z wygłoszoną nauką rekolekcyjną. Ponadto uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy domu rekolekcyjnego, w którym zamieszkaliśmy, oraz wysłuchaliśmy konferencji tematycznych przeprowadzonych przez ks. dra Pawła Pielkę. Nie zabrakło też czasu na przyjrzenie się pięknym Imbramowicom a także na wspólne pogawędki przy kawie i herbacie. Na jednej takiej przerwie na kawę i herbatę państwo Lucyna i Piotr Zimnalowie podjęli wszystkich uczestników rekolekcji jubileuszowym tortem z racji ich
50-lecia Sakramentu Małżeństwa, który obchodzili w dniu 08 lipca 2022.

Głównymi przesłaniami jakie wynosimy z odbytych rekolekcji są posłuszeństwo Bogu i Kościołowi na wzór Matki Bożej, wytrwała modlitwa, posłuszeństwo misji jaką realizujemy jako KDŻR, pokora wobec tych, do których zostaliśmy posłani oraz pamięć o tym kim jestem.

Zastane warunki bytowe i egzystencjonalne jakie zastaliśmy w domu rekolekcyjnym Sióstr Norbertanek urzekły nas: czysto, przestronnie, schludnie, jedzenie bardzo smaczne. A dla duszy powab ciszy i możliwość kontemplacji w kaplicy w obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a także w kontakcie z piękną przyrodą.

Bardzo ważną cechą rekolekcji była możliwość odbycia pogłębionej spowiedzi świętej, rozmowy z kapłanem, oraz podzielenie się we wspólnocie tym wszystkim, co stanowi sedno naszej misji, czyli nasz udział w najbliższym przygotowaniu narzeczonych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Panu Bogu, ks. dr Pawłowi Pielce i ks. Grzegorzowi Kossowi dziękujemy za to wielkie dobro jakiego doświadczyliśmy w tych rekolekcjach, dzięki którym odczuliśmy, że słusznie i pożytecznie oddajemy cząstkę naszego życia Kościołowi i ludziom. Dziękujemy także wzajemnie samym sobie za stworzenie rodzinnej i braterskiej atmosfery.

 

foto: Piotr Zimnal

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież