W sobotę 5 listopada odbyło się cykliczne spotkanie Katolickich Doradców Życia Rodzinnego Diecezji Sosnowieckiej (KDŻR–DS) w siedzibie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin przy ul. Skautów 1 w Sosnowcu. Było to spotkanie wyjątkowe, bo żegnaliśmy „stare” i witaliśmy „nowe”.

Decyzją ks. bpa Ordynariusza Grzegorza Kaszaka nastąpiły zmiany organizacyjne na stanowisku Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej. Nowym Dyrektorem został ks. Karol Nędza, zaś nasz dotychczasowy Dyrektor Ks. Grzegorz Koss został mianowany Dyrektorem Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu. Tak więc po dziesięciu latach pracy KDŻR-DS nastąpiły zmiany personalne, a w ślad za nimi nastąpią zmiany w sposobie funkcjonowania katolickiego poradnictwa rodzinnego w diecezji sosnowieckiej, głównie w zakresie przygotowania bezpośredniego narzeczonych przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

Doceniając wieloletnią przykładną współpracę z księdzem Grzegorzem Kossem, nacechowaną troską o dobro sprawy katolickiego poradnictwa w diecezji, Katoliccy Doradcy Życia Rodzinnego pod przewodnictwem Diecezjalnej Instruktorki Agnieszki Krajniewskiej wyrazili na spotkaniu swoją wdzięczność poprzez przygotowaną laudację i przez upamiętnienie foto książką, oraz licznymi historycznymi już zdjęciami z przebiegu spotkań i z odbytych corocznych rekolekcji autorstwa Piotra Zimnala – fotoamatora, który je systematycznie wykonywał. A oto treść złożonych podziękowań, które przekazała Agnieszka Krajniewska w imieniu wszystkich KDŻR Diecezji Sosnowieckiej.

 

Drogi Księże Grzegorzu!

Przyjęliśmy z pokorą i szacunkiem do wiadomości podane nam przez Ciebie zmiany na stanowisku Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej, ale nie ukrywamy, że także ze smutkiem! Bo jak tu przejść do codzienności w sytuacji wieloletniej i niezwykłej współpracy z nami Katolickimi Doradcami Życia Rodzinnego na polu bezpośredniego przygotowania narzeczonych do życia w małżeństwie i rodzinie przez tyle lat. Twoja troska o powierzone Ci dzieło dowartościowania i umocnienia małżeństwa i rodziny w Diecezji Sosnowieckiej a także nie ukrywana troska, serdeczność i miłość do nas KDŻR – oddanych pracowników w Twojej Bożej Winnicy, której przez wiele lat przewodniczyłeś wyryła w naszych sercach trwały ślad. Cykliczne spotkania, zawsze z Mszą Świętą z kazaniem i ubogacającym nas wykładem, na które zapraszałeś znakomitych gości, aby poszerzali naszą wiedzę niezbędną do pracy z narzeczonymi, wyjazdowe coroczne rekolekcje doskonale i starannie przygotowane, z zaproszeniem do ich poprowadzenia wybranych księży, ubogacały naszą wiarę i powołanie do służby na rzecz małżeństwa i rodziny. Te spotkania i przeżyte rekolekcje bardzo nas integrowały i zespalały, czyniły z nas wyjątkową zwartą wspólnotę ludzi oddanych bez reszty sprawie małżeństwa, rodziny i życia ludzkiego – największego i najpiękniejszego daru Bożego. Napisać, że za wszystko Ci dziękujemy to zbyt mało! Masz w naszych sercach dozgonną wdzięczność i modlitewną pamięć. Niech Pan Bóg Ci błogosławi w dalszej kapłańskiej pracy i realizacji tak ważnego i potrzebnego powołania na rzecz wzmacniania roli małżeństwa i rodziny we współczesnym, dalece zlaicyzowanym społeczeństwie. Przez cały czas czuliśmy, że mamy niezawodnego i oddanego sprawie Szefa!

 

Nowy Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej ks. Karol Nędza, którego serdecznie powitaliśmy nie był nam osobą nieznaną, bo już wcześniej asystował ks. Grzegorzowi jako jego zastępca. Nakreślił on nowy porządek pracy Katolickiego Poradnictwa Rodzinnego, który przygotował pod przewodnictwem ks. bpa Ordynariusza.
Potrzebne są w życiu zmiany, bo wszystko wokół się zmienia, zwłaszcza u ludzi młodych, którzy przystępują do realizacji życiowych decyzji o wstąpieniu w sakramentalny związek małżeński i założeniu rodziny.
Katoliccy Doradcy Życia Rodzinnego, którzy wiele lat przepracowali w diecezji na rzecz starannego bezpośredniego przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa i mają w tym względzie bogate doświadczenie stawiają się teraz do dyspozycji nowego księdza dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej i szczerze życzą mu spełnienia szlachetnych zamiarów, które nosi w swoim sercu, aby sprostać aktualnym wymaganiom katolickiego poradnictwa rodzinnego.

Na koniec podaję informację, że na tym spotkaniu podziękowałem wszystkim zebranym za wszelkie dobro jakiego doświadczyłem i z uwagi na swój wiek (74 lata) złożyłem wobec nich moją decyzję o zakończeniu pracy jako KDŻR po trzydziestu trzech latach pełnienia tej funkcji. Oznajmiam, że zachowam w swoim sercu niezwykle bogate i piękne doświadczenia z bycia KDŻR a także niezapomniane przeżycia ze wszystkich spotkań, zwłaszcza tych corocznych rekolekcyjnych. Zawsze czułem i będę czuł nadal to, że byłem i jestem nadal duchowo członkiem wyjątkowej wspólnoty osób zaangażowanych na rzecz katolickiego małżeństwa i rodziny w naszej sosnowieckiej diecezji. Szczególne wyrazy wdzięczności i miłości kieruję do mojej Drogiej Żony Lucyny, która przez wszystkie te lata mojego długiego zaangażowania się w Katolickie Poradnictwo Życia Rodzinnego wspierała mnie i wraz ze mną uczestniczyła w rekolekcjach wyjazdowych.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszelkie dobro i deklaruję dozgonną pamięć.

foto: Piotr Zimnal

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież