W dniach 18-20 września Katoliccy Doradcy Życia Rodzinnego (KDŻR) odbyli oczekiwane, krótkie, ale bardzo intensywne rekolekcje w Międzybrodziu Bialskim w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Orionówka”, który prowadzą Księża Orioniści.

Przed czterema laty również mieliśmy tu spotkanie rekolekcyjne, które bardzo mile wspominamy pod każdym względem. Tak było i tym razem, za co serdecznie wszystkim bez wyjątku dziękujemy.

Rekolekcje zostały organizacyjnie przygotowane przez Ks. Grzegorza Kossa – Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej i Panią mgr Agnieszkę Krajniewską – Diecezjalną Instruktorkę Katolickiego Poradnictwa Życia Rodzinnego. Tak się złożyło, że w tym czasie zmarła Mama Pani Agnieszki, co było powodem jej nieobecności na rekolekcjach. Składamy Pani Agnieszce szczere wyrazy współczucia, a w intencji zmarłej Mamy zamówiliśmy Msze święte.

Nauki rekolekcyjne i konferencje tematyczne przewidziane dla KDŻR przeprowadził ks. Wojciech Ignasiak, którego wyszukał i zaprosił Ks. Grzegorz. Bardzo mu za to „wyszukanie” dziękujemy.

Niżej przedstawiam program rekolekcji opracowany przez ks. Grzegorza Kossa i w całości zrealizowany.

 

REKOLEKCJE DORADCÓW ŻYCIA RODZINNEGO DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE  18 – 20 września 2015 r.

 prowadzi: ks. Wojciech Ignasiak

 

PIĄTEK - 18 września

19.00                kolacja

20.30                Msza św. z homilią

SOBOTA - 19 września

7.30                 jutrznia

8.00                 śniadanie

9.00                 konferencja

przerwa na kawę

10.30                konferencja

12.00                Msza św. z homilią

13.00                obiad

15.00                koronka do Bożego Miłosierdzia i konferencja

przerwa na kawę

17.15                czas dzielenia się po pierwszym dniu rekolekcji, ogłoszenia

18.30                kolacja

20.00                wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy.

NIEDZIELA - 20 września

7.30                 jutrznia

8.00                 śniadanie

9.00                 konferencja

przerwa na kawę

10.30                konferencja/pytania do rekolekcjonisty

12.00                Msza św.

13.00                obiad

14.00                wyjazd

 

Rekolekcje, na które czekaliśmy, a które odbywają się co roku są czasem szczególnym i wyjątkowym dla Katolickich Doradców Życia Rodzinnego, czasem nacechowanym miłością i wdzięcznością do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, czasem słuchania nauk i dzielenia się doświadczeniem, oraz czasem przeżywania wspólnoty, której przyświeca wspólny cel: służba narzeczonym na drodze ich bezpośredniego przygotowania się do zawarcia małżeństwa w Bożym świetle wiary.

Szczególnie ceniliśmy sobie konferencje i kazania rekolekcyjne Ks. Wojciecha Ignasiaka, które bardzo trafiały nam do serc i głów. Słuchaliśmy ich z zapartym tchem, bo wiele spraw się nam po nowemu naświetliło, wyjaśniło i przybliżyło, co niewątpliwie wykorzystamy w naszej pracy. Dodatkowym walorem przekazu była niezwykła osobowość Księdza Wojciecha, oddanego bez reszty głoszonym rekolekcjom, co nam też się udzieliło. Czas minął nam bardzo szybko, ale nie zmarnowaliśmy go. Wynotowałem najważniejsze przesłania rekolekcyjne, do których zaliczę:

 • Bóg kocha każdego człowieka, ale potępia grzech.
 • Nikt z ludzi nie musi sobie zasługiwać na miłość Boga.
 • Nie możemy się godzić na wegetację, ale trzeba się starać być w tym, co należy do Boga.
 • Miłość musi być twórcza i rodząca dobro.
 • Cierpiętnictwo niczego nie zmienia.
 • Pan Bóg za nas nic nie zrobi.
 • Zanoszenie do Boga tylko próśb może świadczyć o naszej niedojrzałości.
 • Tu na ziemi mamy być współpracownikami Jezusa. Aby tak było musimy tak jak Jezus wejść w bliskość tych osób, do których idziemy z naszym przesłaniem.
 • Trzeba towarzyszyć drugiemu człowiekowi.
 • Nie może uważać się za chrześcijanina ten, kto zatracił własne człowieczeństwo.
 • Mamy zachwycić się wielkością własnego człowieczeństwa.
 • Każdy człowiek posiada własną indywidualną osobowość, którą trzeba uszanować.
 • W Bogu jest zarówno miłość ojca jak i matki.
 • Obie płci wzajemnie się uzupełniają, a nie konkurują czy wykluczają.
 • Przypowieść Pana Jezusa o synu marnotrawnym jest przypowieścią o dobrym Ojcu!
 • Bardzo wiele dzieci bardzo cierpi z powodu nieobecności w ich życiu ojca.
 • To ojciec w dojrzewaniu swoich dzieci odgrywa zasadniczą rolę i to on usamodzielnia je do odpowiedzialnego życia.
 • My mamy siać dobro, ale nie do nas należy wzrost.
 • Musimy codziennie dbać o to, aby ułudy świata nie sprowadziły nas na manowce.
 • Osoba, która nie jest pewna tego co głosi, nikogo nie przekona.
 • W przypadku, gdy jedna ze stron niszczy małżeństwo i rodzinę, Kościół dopuszcza życie w separacji i rozsądnie trzeba z tej możliwości skorzystać.
 • Agresor, aby wrócić do normalności, musi poddać się terapii.
 • Najlepszą metodą powstrzymania agresora jest jak najszybsze ujawnienie jego postępowania najpierw najbliższej rodzinie, a gdy to nie zaowocuje jego poprawą, zgłoszenie na policji.
 • Każdy z nas ma potrzebę własnej afirmacji.
 • Człowiek powinien mieć wysokie poczucie własnej wartości, jako dziecka Bożego. Moja wartość jest wpisana w moje bycie.
 • Samoakceptacja przy dobrze ustawionej samoocenie jest bardzo ważnym wymiarem ludzkim. Wtedy przykazanie: „Kochaj bliźniego jak siebie samego” otrzymuje właściwy, poprawny i ludzki wymiar.
 • Skoro jesteś, tak jak i ja, dzieckiem Bożym, to w żadnym razie nie mogę ciebie a ty mnie poniżać.
 • Nie wolno manipulować drugim człowiekiem.
 • Każdy z nas jest inny, ani gorszy ani lepszy.
 • Ważne jest, aby zrozumieć jak druga osoba przeżywa swoje emocje.
 • Kocham cię, bo jesteś moim synem (córką) ale nie ma i nie będzie we mnie akceptacji dla twojego grzesznego postępowania! To samo można odnieść do współmałżonka, współmałżonki.
 • Chciałbym porozmawiać o twoich wadach, ale zacznę mówić o twoich zaletach.
 • Wątpiący w misję, w powołanie, przegrywa na starcie!

Każda Eucharystia, każda adoracja Najświętszego Sakramentu była dla nas wielkim przeżyciem, a wszystkie spotkania były wielką radością. Był to czas łaski Bożej dla nas, za co Bogu i tym, którzy je zorganizowali i przeprowadzili jesteśmy wdzięczni.

Akumulatory mamy naładowane, a teraz Duchu Święty działaj w nas i przez nas. Do pracy, bo żniwo wprawdzie wielkie, ale …

foto: Piotr Zimnal

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież