"Wiem, że Akcja Katolicka w Polsce posiada już pełną strukturę organizacyjną, obejmującą rzeszę ludzi świeckich, którzy z oddaniem służą Kościołowi odnajdując własne charyzmaty i pola osobistego zaangażowania w dzieło ewangelizacji. Przed dziesięciu laty prosiłem biskupów polskich, aby postarali się o przywrócenie Kościołowi tej formy apostolstwa świeckich. Dziś mogę powiedzieć, że wypełnili to zadanie, a Wy, wszyscy członkowie Akcji Katolickiej, jesteście wspaniałym darem dla całej wspólnoty Ludu Bożego." -  św. Jan Paweł II

W ostatni dzień roku Akcja Katolicka naszej Parafii przyjęła i zmagazynowała dary CARITAS w zabezpieczonym korytarzu dolnego kościoła. Jest to tym samym ostatnia akcja charytatywna członków Akcji Katolickiej i parafialnego oddziału Caritas w tym roku.

Akcja Katolicka informuje, że żywność z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD wydawana będzie TYLKO na podstawie skierowań wystawionych przez MOPS w następujących terminach:
7-9.01.2015 (środa-piątek) w godz. 16.30 - 18.00
10.01.2015 (sobota) - w godz. 10.00 - 13.00

Żywność będzie można odebrać w dolnym kościele.

W sobotę 6 grudnia dzieci spotkały się ze swoim ulubionym Świętym, którym jest oczywiście św. biskup Mikołaj. Zabawa zakończona rozdaniem upominków odbyła się tradycyjnie w Szkole nr 40. Zdjęcia wykonane w jej trakcie są barwną opowieścią o przebiegu tej niewątpliwie radosnej i żywiołowej imprezy.

Sobota 25 października była wyjazdowym dniem skupienia Akcji  Katolickiej. Tym razem naszym celem była Wysoka – parafia położona na trasie Dąbrowa Górnicza – Zawiercie, w której proboszczem od ponad roku jest nasz były wikariusz – ks. Marek Cuda.

Zadania wspólnoty

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem osób świeckich ściśle współpracujących z hierarchią Kościoła. Po raz pierwszy w Polsce zawiązała się w 1930 roku, a po wojnie dzięki inicjatywie papieża Jana Pawła II została w 1993 roku reaktywowana. Zadaniem Akcji Katolickiej jest  m.in. formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna i społeczna; głoszenie Ewangelii i jej wdrażanie w życie codzienne; współpraca świeckich i duchownych; angażowanie świeckich w życie codzienne, społeczne i kościelne; ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego; działanie na rzecz swojej wspólnoty parafialnej. Patronami Akcji Katolickiej są Św. Wojciech oraz Bł. Stanisław Starowieyski - wzór Polaka, katolika i działacza Akcji Katolickiej. Świętem patronalnym jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.