W ubiegłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 byliśmy świadkami przyjęcia dwóch aspirantów w poczet ministrantów. Dziś natomiast – wraz z opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza – ks. Janem Rogowskim cieszymy się faktem, iż pięciu chłopców rozpoczęło okres przygotowania do służby ministranckiej. Widocznym znakiem włączenia ich w poczet aspirantów było poświęcenie przez ks. Proboszcza Stefana Wyporskiego ich komż, w których od teraz będziemy ich widzieć przy ołtarzu.

5 października na Mszy św. o godz. 11.00 dwóch aspirantów po ponad rocznym okresie przygotowania zostało włączonych do grona Ministrantów w naszej Parafii. Uroczystego aktu dokonał ks. Proboszcz Stefan Wyporski, a w tajniki bycia ministrantem wgłębiał ich opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza – ks. Jan Rogowski.

Liturgiczna Służba Ołtarza liczy w naszej parafii ponad 30 osób. W jej skład wchodzą zarówno osoby już dorosłe, jak też małe dzieci.

Zbiórki aspirantów są w każdą środę o godz. 16.00, natomiast ministrantów w czwartki o godz. 16.00. Opiekunem grupy jest ks. Jan Rogowski. Prezesem ministrantów jest Sebastian Mazur.

Patronami LSO są: św. Alojzy Gonzaga SJ, św. Dominik Savio, św. Jan Berchmans SJ, św. Stanisław Kostka SJ, św. Tarsycjusz, św. Jan Bosco.