25 marca obchodzona jest Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia ks. Adam Nackowski wieczorną Eucharystię sprawował w intencji rozwoju wspólnoty Żywego Różańca, który to aktywnie włączył się w przebieg Liturgii. 

Dla podkreślenia więzi z Kościołem i troski o jego wymiar materialny zakupione zostały środki czystości, które będą wykorzystywane przy cotygodniowym sprzątaniu naszej świątyni. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim osobom czynnie włączającym się w czynienie wielkiego dobra dla naszej Parafii, jakim jest systematyczne i solidne dbanie o jej czystość i porządek.

Zwiastowanie Pańskie jest to święto upamiętniające objawienie się Marii Archanioła Gabriela, który zapowiedział jej narodzenie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to opisał w swojej ewangelii św. Łukasz. Zgodnie ze słowami apostoła, Bóg posłał do skromnej, pobożnej dziewczyny z Nazaretu anioła Gabriela, który wyjawił jej, że zostanie matką Syna Bożego.

Święto w Kościele zachodnim przyjęło się za czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego, a więc w VI wieku. Od samego początku miało wysoką rangę, gdyż uważano je za święto Pańskie. Podkreślano zwłaszcza pierwszy akt przyjścia Chrystusa na ziemię i zapoczątkowanie przyszłego zbawienia ludzkości. Z czasem Zwiastowaniu nadano także charakter maryjny, doceniając wybór Boga, że to Maria ma zostać matką jego syna.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zbiega się z Dniem Świętości Życia. W ten sposób Kościół chce chronić każde poczęte życie, zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II, który 26 stycznia 1980 roku w Rzymie powiedział, że człowiekiem jest również nienarodzone dziecko. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyli modli się w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. W tym kontekście w homilii ks. Adam podkreślał, że potrzeba, abyśmy zapragnęli każdego dnia okazywać się dla siebie ludźmi. Warto wsłuchać się w słowa tej homilii, której całość zamieszczona jest poniżej.

 

 

foto: Piotr Zimnal

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież